60 rokov na divadelných doskách, ktoré znamenajú svet!

Od 12. októbra  2013 máte  až do konca  júna  2013 príležitosť navštíviť výstavu 60 rokov na divadelných doskách, ktoré znamenajú svet, v Jókaiho divadle, na Petőfiho ulici 1 v Komárne.

Výstava 60 rokov na divadelných doskách, ktoré znamenajú svet bola pripravená pri príležitosti 60. výročia maďarského oblastného divadla v Komárne a približuje históriu maďarského divadelníctva na Slovensku, na základe historických dokumentov, textov  a fotografií – originálov a ich reprodukcií – ako aj divadelných scén   a pomôcok  – ktoré  sú sprístupnené nielen klasickými spôsobmi, ale tiež cez multimediálne inštalácie.

Na pamiatku 37 zosnulých hercov  Jókaiho divadla v rámci jubilejnej výstavy bola vytvorená tzv. „ Nebeská  lóža“, kde prostredníctvom audio- a videonahrávok autori výstavy oboznamujú návštevníkov s umeleckou dráhou významných členov divadla a v neposlednom rade  aj s dobovými dokumentmi napr. o historicky prvom predstavení divadla, ktoré  členovia komárňanského súboru predviedli v roku 1957 a s dokumentmi ďalších  úspešných inscenácií zo šesťdesiatych alebo sedemdesiatych rokov.

Výstava bude  sprístupnená  v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne 12. októbra 2012 v predvečer prvého  predstavenia novej sezóny  a potrvá  do 30. júna 2013. Výstavu otvorí László A. Nagy, splnomecnenec vlády pre národnostné menšiny.

Organizátor výstavy: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v spolupráci s Občianskym združením Tradície a hodnoty a Jókaiho divadlom.

Zdroj: SNM