37. Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza 2012!

V roku 2012 sa uskutoční už 37. ročník Medzinárodného gitarového festivalu J. K. Mertza. V dňoch 18. až 23. júna bude v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a na Hudobnej a tanečnej fakulte prebiehať bohatý program podujatia. Medzi pozvanými hosťami možno nájsť špičkových umelcov z Brazílie, Maďarska, Kuby, Rakúska, Slovenska, Španielska a Spojených štátov amerických. 


I keď v programe dominuje oblasť klasickej gitarovej hudby, k poslucháčom si nájdu cestu aj iné žánre hudby v gitarovom stvárnení. Okrem večerných koncertov je súčasťou festivalu aj 8. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže J.K. Mertza, semináre, kurzy a výstavy. 


Festival sa koná už tradične ako súčasť Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava a patrí k najstarším podujatiam letnej kultúrnej sezóny mesta. Prebieha v priestoroch a miestach bratislavského historického centra, ktoré dotvára atmosféru, súvisiacu s odkazom bratislavského rodáka J. K. Mertza – významnej osobnosti gitarového umenia európskeho rozmeru. 

PROGRAM 37. ročníka:

Koncerty / Concerts 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave 
/ The Mirror Hall of Primate´s Palace in Bratislava, 19.00 hod. / 7 p.m. 

18. 6. József Eötvös (Maďarsko)
19.6.Martin Krajčo, Miloš Valent (Slovensko), Emily Van Evera (USA) 
20.6.Fábio Zanon (Brazília)
21.6.Marco Tamayo (Kuba – Rakúsko)
22.6.Finále 8. ročníka medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza
23.6. Maria Esther Guzmán (Španielsko)

Mimoriadny hosť festivalu / Special guest of festival: 

Masaki Sakurai (Japonsko)

8. ročník medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza 

8th International Guitar Competition of J. K. Mertz 

19. – 23. júna 2012 / June 19 – 23, 2012

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU / Music and Dance Faculty of VŠMU

Zochova 1, Bratislava 

Sprievodné podujatia festivalu / Other events

18. – 23. júna 2012 / June 18 – 23, 2012

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU / Music and Dance Faculty of VŠMU

Zochova 1, Bratislava 

Majstrovské kurzy a semináre / Masterclasses: József Eötvös, Marco Tamayo, Fábio Zanon, Dagmar a Jozef Zsapka
Predajná výstava notového materiálu, kníh pre gitaru, CD, DVD, gitarových strún vydavateľstvo CHANTERELLE / Exhibition of CHANTERELLE Verlag Germany (19.-22.6. 2012)Zdroj: BKIS
Publikoval: Redakcia GREGI.NET