3 roky SaSaZu v číslach!

Nejlepší klub v Praze, holešovické SaSaZu, započal svoji zářivou existenci 28. března 2009. A takto vypadají tři roky fungování SaSaZu řečí čísel.

540 akcí, čítajících koncerty, parties, korporátní oslavy či předávání cen, k dnešnímu dni hostil klub Sasazu. Při prùmìrné dobì trvání jedné akce, která činí sedm hodin, by kompletní program Sasazu sestaven do jediného pásma trval sto padesát sedm a pùl dne. Tedy více než pìt mìsícù.

424 696 lidí prošlo klubem Sasazu od jeho otevření před třemi lety. To je přibližnì o dvacet tisíc víc, než kolik obyvatel má druhé nejvìtší české mìsto, Brno.

28 500 litrù vody za tři roky vypili návštìvníci klubu Sasazu. Tedy témìř čtyři plné cisternové automobilové stříkačky, používané Hasičským záchranným sborem České republiky.

15 500 litrových lahví vodky padlo na všech barech klubu Sasazu za dobu jeho existence. Toto množství tvrdého alkoholu by prùmìrnému Čechovi při současné spotřebì vydrželo na témìř dva tisíce tři sta let.

380 hektolitrù piva se vypilo v klubu Sasazu. Načepovány do pùllitrových sklenic a seřazeny za sebe by vytvořily řadu dlouhou bez padesáti metrù rovný kilometr.

6400 brigádníkù doposud vypomáhalo s chodem klubu Sasazu. Což je více než polovina všech zamìstnancù Dopravního podniku hl. m. Prahy.

116 638 bund a kabátù za tři roky vydali a přijali šatnáři v klubu Sasazu. To je zhruba o dvacet tisíc více, než kolik by bylo zapotřebí k obléknutí všech obyvatel Ústí nad Labem.

320 tun recyklovaného odpadu se vytřídilo a vyvezlo z klubu Sasazu. Tedy zhruba dvacet pìt plnì naložených nákladních automobilù Tatra 815.

300 milionù korun si vyžádala celková investice do vybudování klubu Sasazu. Za tuto částku by bylo možné pořídit šedesát pìt zbrusu nových luxusních vozù Lamborghini Gallardo Spyder.

1 320 680 Kw/H elektrické energie spotřeboval za dobu svého provozu klub Sasazu. Stejné množství by vydrželo na kompletní zásobení Prahy elektřinou na celé dvì hodiny.

* Přijďte oslavit třetí narozeniny Sasazu společnì s námi, a to v pátek 30. března 2012 na party s britskými The Shapeshifters. Protože tou nejvìtší hvìzdou jste pro nás VY?

Klub SaSaZu – třetí narozeniny – we are all made of stars
30. března 2012, od 21:00 hod, SaSaZu Prague
THE SHAPESHIFTERS
MW Mikael Weermets
DJ Neo and live vocals of Pavel Calda
DJs: P@ko vs. Enrico
Dj Will 4 THMS D

SaSaZu 3 roky

Zdroj: SaSaZu
Pulbikoval: Redakcia GREGI.NET