27. Víkend atraktívneho divadla vo Zvolene.

27. ročník Víkendu atraktívneho divadla sa odohráva v atmosfére, ktorú nie je možné nevnímať. Veď VAD začal písať svoju históriu v čase, keď špeciálne policajné jednotky mlátili študentov na pražskej Národnej triede, v čase, keď v Banskej Bystrici sedel vo väzení človek len za to, že požičiaval Orwelov román 1984.

Preto je festival na ohrozenie slobody zvlášť citlivý. Dnes, po 26-tich rokoch ho vo vzduchu znovu cítiť. Slobodu pošľapávajú čierne čižmy, veľmi podobné tým ľudáckym, ktoré kolaborovali s Hitlerom. A je to úplne jedno, či ide o slobodu človeka, alebo zdanlivo „len“ o slobodu tvorby.

27-VAD-FB-timeline

Za uplynulý mesiac v Banskej Bystrici znemožnili predstavitelia verejnej správy organizáciu jedného festivalu a jedného projektu proti extrémizmu. Poslanci Banskobystrického VÚC a predstavitelia štátnej moci nič, alebo takmer nič nerobia. My však mlčať nechceme. Víkend atraktívneho divadla nemôže verejná, či štátna správa zakázať, lebo je nezávislý. Môžu mu maximálne znepríjemniť život, ale na to sme už zvyknutí z doby mečiarizmu.

Myslíme na slová básne nemeckého pastora Martina Niemöllera – „Keď prišli pre komunistov, mlčal som. Nebol som predsa komunista. Keď prišli pre odborárov, mlčal som. Nie som predsa odborár. Keď prišli pre židov, mlčal som. Nebol som predsa žid. Keď prišli po mňa, nebolo už nikoho, kto by protestoval.“

bourskutrnovinky

Rozhodli sme sa preto, že aj zásahom do dramaturgie aj atmosférou celého podujatia sa budú niesť upozornenia na to, že sa plazivo vracia doba, ktorá chce rozhodovať, čo je kultúrne, čo je moderné, čo je vhodné. Preto sme predĺžili festival o jeden deň a hneď ten prvý, teda stredu 18. 11., sme sa rozhodli venovať zakázanému festivalu Dni tanca. Bude to Deň tanca na VADe a spolu s predstavením banskobystrického Divadla Štúdia tanca ponúkneme aj diskusiu o festivale, ktorého konanie znemožnil predseda VÚC BB Marián Kotleba, a nielenže znemožnil, ešte ho aj nazval úpadkovým umením, čo asi nie náhodou pripomína hitlerovský termín „Entartete Kunst“. Diskutovať budú členovia súboru, ich šéfka Zuzana Ďuricová Hájková a bývalý šéf Baletu SND dnes šéf Baletu Národného divadla v Brne Mário Radačovský.

Ďalšie dni VADu prinesú očakávanú i prekvapujúcu ponuku v podobe tradičných divadelných súborov GUnaGU, SkRAT a STOKA, pričom GUnaGU príde s hrou, ktorú odpremiérujú len týždeň pred festivalom. Po prvý raz sa na festivale predstaví špičkový pražský divadelný súbor Skutr dnes už slávneho režisérskeho dua Slováka Martina Kukučku a Pražana Lukáša Trpišovského. V predstavení „Bouře“ si v medzinárodnom obsadení zahrá aj slovenský herec Csongor Kassai. Z Brna, v ktorom počet divadelných súborov doslova vyráža dych, príde po prvý raz Buranteatr s temnou baladou „Létající dítě“ nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga. Predstavenie v tomto roku dostalo cenu Marka Ravenhilla. Divadelné predstavenia ešte doplní Celkom malé divadlo zo Starého Tekova s celkom veľkou témou „Play Karenina“. Toto predstavenie bolo ocenené na festivale slovenských divadiel v Srbsku. A festival nezabudol ani na detského diváka. S hrou „Matrionisko“ príde DDS Zrkadlo z Kremnice.

skrat

VAD má tohto roku aj bohatú ponuku čítačiek a diskusií. Predstavia sa spisovatelia Ivana Gibbová, Michal Hvorecký a Samo Marec. Zakladateľ festivalu a žurnalista Boris Kršňák bude diskutovať na tému podpory kultúry v meste Trenčín s primátorom tohto mesta Richardom Rybníčkom, ktorý si mimochodom potom večer zabubnuje aj so skupinou Bez ladu a skladu.  Téme priemernosti sa bude venovať diskusia so známym teológom, intelektuálom a žurnalistom Michalom Havranom. Výstava, ktorá bude v priestoroch DK ŽSR vo Zvolene počas celého festivalu bude venovaná zakladateľom alternatívnej divadelnej scény v Československu Janovi Werichovi a Jiřímu Voskovcovi. Treba ešte dodať, že VAD sa tohto roku pripojil k podujatiu Noc divadiel.

Festival sa tohto roku celý uskutoční v DK ŽSR vo Zvolene. Jeho organizátormi sú OZ NKA a OZ Dlhý, široký a bystrozraký v spolupráci s mestom Zvolene a DK ŽSR. Vstupenky sú v predpredaji od začiatku októbra a cena permanentky na 8 divadelných predstavení, 7 koncertov, 3 čítačky a tri diskusie je 39,-€.

Celý program festivalu nájdete na www.vadfestival.sk

27_VAD-poster-A2

Zdroj: VAD