21. česko-slovenská filmologická konferencia sa bude venovať prírode, kultúre a filmu

Vo štvrtok 12. októbra 2023 sa v Krpáčove začne 21. ročník česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá bude tentokrát venovaná spojeniam prírody, kultúry a filmu. Na tomto pravidelnom výročnom stretnutí, ktoré organizuje Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, sa zídu českí a slovenskí filmoví teoretici, historici, ale aj kunsthistorici, estetici a filozofi z rôznych vysokých škôl a centier filmových štúdií v oboch krajinách. Konferencia potrvá až do nedele 15. októbra. 

Konferencia Príroda, kultúra, film nadväzuje na tradíciu pravidelného stretávania sa českých a slovenských filmových historikov, teoretikov, estetikov, kunsthistorikov i filozofov, ktoré sú zamerané na odbornú reflexiu slovenského a českého filmu v širších spoločenských, politicko-ekonomických a kultúrnych súvislostiach. Hlavná téma 21. ročníka čs. filmologickej konferencie sa dotýka tém spojenia prírody a kultúry, širokého spektra ich filmových reprezentácií. Film ako kultúrne médium od svojich začiatkov reflektoval v pohybe obrazu najrôznejšie prírodné fenomény, pokúšal sa približovať nevidené deje, zachytávať objavovanie prírody a kultúry, dokumentovať historické a vedecké výskumy,“ naznačuje rozsah tematického zamerania  konferencie jeden z jej organizátorov Martin Kaňuch.

„Do (lona) prírody sa človek vo filme rád vracia (úteky do divočiny, návraty do rajských záhrad), prekonáva ju (horské filmy). V nej a cez ňu odkrýva svoje animálne založenie, duševné stavy, no fascinovaný je aj rozmachom kultúry, pokrokom, kultiváciou krajiny. Film rozširuje spôsoby videnia prírody a kultúry, je svedectvom o pôsobení človeka, o vývoji i následkoch civilizácie, o hrozbách prírody (filmy o prírodných katastrofách),“ dodáva.

Hlavným zámerom organizovania odbornej filmologickej konferencie pre slovenských a českých filmových historikov, teoretikov a kritikov je vytvorenie priestoru pre vzájomný dialóg, resp. názorovú konfrontáciu. Cieľom je kritická previerka aktuálneho stavu myslenia o filme u nás. Pozvaní hostia, pedagógovia i študenti, prezentujú rôzne zamerania rôznych centier, v ktorých sa pestuje história, teória a estetika filmu. Výstupom nie sú len samotné výročné stretnutia českých a slovenských filmológov. Dôraz sa kladie aj na širší vzdelávací efekt podujatia. Práve preto sa prednesené príspevky stávajú súčasťou zborníkov z daných konferencií, ktoré môžu fungovať ako učebnice filmovej teórie, histórie a estetiky aj mimo určeného času a miesta ich konania.

Prednášať do Krpáčova tento rok prídu nielen pravidelní účastníci, ako napríklad Josef Fulka, Petr Mareš, Milan Cyroň, Jana Dudková, Martin Ciel či Martin Palúch, ale aj nová generácia študentov a absolventov filmovej vedy z FTF VŠMU v Bratislave, medzi nimi Zuzana Goleinová a Adam Straka. Konferenciu tohto roku otvorí prednáškou Kognitivně-estetická syntéza polyperspektivy přírodního dokumentu. Jak divák dostává křídla známy český estetik Vlastimil Zuska z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Okrem prezentácie príspevkov tvoria program konferencie aj ďalšie sprievodné podujatia. Na konferencii sa napríklad uskutoční prezentácia publikácie Rodinné filmové striebro, ktorá vyšla tohto roku pri príležitosti 60. výročia založenia SFÚ. Filmový program podujatia budú tvoriť projekcie filmov Biela na bielej (2021), s úvodom režisérky Viery Čákanyovej, a Svetloplachosť (2023), ktorý na konferencii uvedie Ivan Ostrochovský (spolutvorcom filmu je Pavol Pekarčík).

Zdroj: TS