100 rokov od objavenia inzulínu si slovenskí diabetológovia a diabetici pripomenú na bicykloch na pretekoch Okolo Slovenska.

Cyklistické preteky Okolo Slovenska budú okrem avizovanej účasti Petra Sagana, Chrisa Frooma alebo Sama Bennetta nabité aj ďalšími hviezdami. V Košiciach sa 15.9. pred úvodným prológom predstaví tím Diapozitívcov.  Tím tvoria slovenskí diabetológovia, zástupcovia pacientskych organizácií a ľudia s diabetom. Nesúťažnou cyklojazdou prejdú niekoľkokrát trať prológu v dĺžke 1,6 km s cieľom  inšpirovať diabetikov a poukázať na dôležitosť pohybu v prevencie vzniku a liečby diabetu.

V tomto roku uplynie 100 rokov od objavenia inzulínu, jedného z najvýznamnejších medicínskych objavov vôbec. Už tretí rok v rade bude úvod medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska patriť sprievodnému podujatiu pre diabetikov s názvom DIAPOZITÍVNA ENERGIA NA KOLESÁCH. Motto Diapozitívcov „Sme Diapozitívci. Dokážeme všetko, keď máme diabetes pod kontrolou.“   je inšpirované húževnatosťou jedného z profesionálnych cyklistických tímov, ktorý je vyskladaný výlučne z jazdcov-diabetikov – Teamu Novo Nordisk (TNN). TNN sa zúčastňuje pretekov Okolo Slovenska tretí raz.

Tím Diapozitívcov posilní  slovenská diabetologická špička – Doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD. – hlavný odborník MZ pre odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy a podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti; Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. – prezident Slovenskej diabetologickej asociácie;  MUDr. Ľubomír Barák, CSc. –  hlavný odborník MZ pre pediatrickú endokrinológiu a diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a ďalší lekári.

 „Vždy rád podporím takýto zmysluplný projekt, hovorí Schroner a dodáva: „Dlhodobá  a pravidelná  fyzická aktivita má u  diabetikov viaceré  priaznivé účinky  –   zlepšenie citlivosti tkanív na inzulín predovšetkým u diabetikov 2. typu,   má priaznivý efekt na  klinické prejavy metabolického syndrómu  ( vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných tukov, obezita) alebo  zvýšenie fyzickej zdatnosti a priaznivý psychologický účinok (relaxácia, pocit spokojnosti).“  

Diabetológom budú sekundovať zástupcovia a desiatky členov pacientskych organizácií diabetikov z celého Slovenska, napr.  Zväz diabetikov Slovenska, Spišiačik, Klaudia, Diador.

Cieľom DiaPozitívcov je podporiť ľudí s diabetom a inšpirovať ich k pohybovým aktivitám, ktoré spolu so zdravou výživou významne dokážu ovplyvniť liečbu diabetes.  Pozývame aj širokú verejnosť, aby sa prišli zapojiť do cyklojazdy Diapozitívcov v stredu 15. 9. o 13. 00 hod.

Pre návštevníkov budú pripravené aj ďalšie aktivity, napr. meranie glykémie, nutričná akadémia, konzultácie s diabetológom a pre aktícnych účastníkov-cyklistov aj zlosovanie o profesionálne cyklistické dresy.

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Novo Nordisk. Partnermi podujatia sú pacientske  organizácie Spišiačik, KlauDia, Diador, Zväz diabetikov Slovenska, odborné lekárske spoločnosti Slovenská diabetologická spoločnosť a Slovenská diabetologická asociácia.

Diabetes na Slovensku

Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia a  patrí k najväčším hrozbám západnej civilizácie.  Nárast počtu ľudí s diabetom súvisí najmä s epidémiou obezity  a nezdravým životným štýlom. Na Slovensku je diagnostikovaných približne 250 tisíc diabetikov, odborné odhady hovoria, že rovnako veľký počet Slovákov diabetes má, ale o tom nevie.

Diabetes I. a II. typu

Diabetes 1. typu sa obyčajne vyskytuje u mladých ľudí a u detí.  Do určitej miery je náchylnosť na vznik diabetu 1. typu zdedená, vznik ochorenia nemôže človek nijako ovplyvniť

Diabetes 2. typu je však niečo úplne iné –  vyskytuje sa najmä u dospelých ľudí vyššieho veku, stále častejšie sa ale diagnostikuje už aj u mladých ľudí.  Rizikové faktory napomáhajúce vzniku a rozvoju diabetu 2. typu sú spojené s nesprávnym životným štýlom – najmä s obezitou, sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybu a nevhodným stravovaní. Životný štýl diabetika  dokáže ovplyvniť priebeh choroby až z 80 percent.

 POHYB – preventívny aj terapeutický prostriedok diabetu

Pravidelná fyzická aktivita, najlepšie vo forme pravidelného športu, je v prevencii cukrovky jedným
z kľúčových faktorov. Odporúčané športy sú napr. rýchlejšia chôdza, beh, cyklistika, plávanie, tanec, tenis, lyžovanie, turistika a podobne, optimálne na čerstvom vzduchu. Ideálne je, pokiaľ sa športu venujeme denne. Niektorí lekári za priaznivé minimum sa považuje cvičenie v trvaní aspoň 45-60 minút strednej intenzity každý druhý deň, pri ktorej dochádza k zrýchleniu pulzu (cca 100-140/min podľa veku) a miernemu zadýchaniu.

Šport je však aj terapeutickým prostriedkom pri už prítomnom diabete, obzvlášť druhého typu. Zlepšuje viaceré metabolické funkcie, spaľuje kalórie, prispieva k poklesu telesnej hmotnosti, viscerálneho tuku, upravuje hladinu glykémie, krvných tukov, zlepšuje citlivosť na inzulín, redukuje stres, prispieva k lepšej kontrole krvného tlaku, zlepšuje psychickú pohodu, spánok, redukuje riziko srdcovocievnych príhod a ochorení, odvápňovania kostí, a tiež niektorých onkologických ochorení, buduje svalstvo  zlepšuje náladu uvoľňuje stres a napätie.

Zdroj: TS