Výstava Víza k slobode: Španielski diplomati a holokaust!

Bratislava, 3. júna 2010 – Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave v spolupráci s Casa Sefarad-Israel a Slovenským národným múzeom v Bratislave pripravili v rámci španielskeho predsedníctva EÚ výstavu Víza k slobode. Španielski diplomati a holokaust. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 9. júna do 11. júla 2010 v Slovenskom národnom múzeu – Výstavnom pavilóne Podhradie na Žižkovej ulici v Bratislave.

V rokoch 1939 až 1945 sa tisíckam Židov, ktorí boli obeťami rasových nacistických zákonov, podarilo zachrániť slobodu a život vďaka etickému záväzku a humanitárnej pomoci, ktorú z vlastnej iniciatívy a za rozličných okolností poskytli španielski diplomati pôsobiaci na územiach pod nemeckou správou alebo kolaboracionistickými vládami okupovaných krajín. Eduardo Propper de Callejón a Bernardo Rolland de Miota vo Francúzsku; Santiago Romero Radigales v Grécku; Julio Palencia v Bulharsku; José de Rojas v Rumunsku; Ángel Sanz Briz a Jorge Perlasca v Maďarsku – títo všetci konali veľmi odvážne a rozhodne a využili priateľské španielsko-nemecké vzťahy na to, aby rozšírili svoje pole pôsobnosti a pomohli prenasledovaným Židom.

Veľvyslanectvá a zastúpenia Španielska v zahraničí majú popri úlohe reprezentovať a chrániť záujmy štátu aj za úlohu ochraňovať slobodu a bezpečnosť španielskych občanov. Konanie diplomatov sa sústredilo najmä na ochranu Židov sefardského pôvodu, ale niekedy aj na prenasledovaných Židov, ktorí nemali takýto status.

Víza k slobode. Španielski diplomati a holokaust je multimediálna putovná panelová výstava na počesť a pamiatku humanitárnej pomoci ľudí, ktorí svojím postojom a správaním pomohli zachrániť tisícky životov a ktorí sú príkladom a ukážkou toho, že vždy je možné postaviť sa na odpor nespravodlivosti a barbarstvu.

Výstava už bola prezentovaná v Európskom parlamente v Štrasburg, v Národnom múzeu Bosny a Hercegoviny v Sarajeve, v Múzeu Diaspory v Tel-Avive a v španielskych mestách Madrid, Melilla, Valencia, Códoba a Tarragona. V Bratislave bude výstava sprístupnená vo Výstavnom pavilóne Podhradie, Žižkova 16, do 11.7.2010.

Casa Sefarad-Israel je konzorcium, ktoré tvoria Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce Španielska, Autonómna oblasť Madrid a Madridská radnica. Je to “most medzi Španielskom a židovskou kultúrou” a jej cieľom je prehlbovať štúdium sefardského kultúrneho dedičstva ako živej súčasti španielskej kultúry, podporovať lepšie spoznávanie židovskej kultúry a podnietiť rozvoj priateľských vzťahov a spolupráce medzi španielskou a izraelskou spoločnosťou, ako aj poskytovať priestor na spoločné stretnutia židovských komunít Španielska a celého sveta.

Viac informácií:
https://www.visadosparalalibertad.info/index.html (v španielčine)
https://www.casasefarad-israel.es/en/ (v angličtine)

Viza k Slobode - výstava

Zdroj: Slovenské národné múzeum
Publikoval: Redakcia GREGI.NET