The Ocean sa predstavia v Prahe!

Berlínští THE OCEAN jsou na našich pódiích v posledních letech pomìrnì častými a vždy vítanými hosty, kteří pokaždé přivezou pozoruhodný a mnohotvárný posluchačský zážitek. Podobnì mnohotvárná je i hudební tvář tohoto alternativního tìlesa – bìhem deseti let od svého vzniku dokázali přijít již s pìti studiovými alby, včetnì aktuálních nahrávek „Heliocentric“ a „Anthropocentric“.

The Ocean

Právì poslední dvì desky, která však vznikly v jednom roce a tvoří proto témìř jednolité dílo, jsou dalším z mistrovských dìl tìchto experimentátorù. Obì alba jsou protkána fyzikální a přírodní symbolikou a zatímco „Heliocentric“ je vìnována vesmíru a jeho planetám, „Anthropocentric“ se zaobírá matičkou Zemí, přičemž pojítkem obou nahrávek je zde filosoficky pojatá kritika křesťanství.

Co se hudební stránky týče tak The Ocean opìt mìní tvář. Jakoby pryč je hardcorová neurvalost a neurotičnost, naopak dopředu vystupují zvuky piana, smyčcù a melodického zpìvu.

The Ocean

Jako skuteční experimentátoři neustále propátrávají bližší i vzdálenìjší hranice svého výrazu a obohacují o zajímavé prvky – ať už jde o klasické nástroje (smyčce, dechy, klavír) či multimediální rozmìr jejich umìní, které není omezeno pouze na zvukovou stránku vìci. Základem je však stále velmi mohutný a intenzivní metalový zvuk. Jednoduše vymezit styl, ve kterém se pohybují, je patrnì nemožné, nejčastìji padají škatulky jako post-metal, post-core či sludge, kapela sama pro zmìnu naposledy přišla s označením „ambient soundtrack doomrock“. Nejpřesnìjší proto bude spokojit se s tím, že THE OCEAN tvoří moderní tvrdou hudbu s přívlastky progresivní a alternativní (v nejširším smyslu).

Jak opìt dokázali při svých loňských zastávkách, nejen ve studiu, ale i naživo zárukou maximálnì pestrého a chytlavého projevu. Skladby jsou naplánované do posledního detailu, přitom spíš pùsobí, jako by vznikly jen tak mimochodem, s lehkostí a nadhledem. Vše sedí s nìmeckou přesností na milimetr, ale zároveň je zde dostatek prostoru pro emoce ve všech odstínech. Z pódia servírují momenty nadupané až ke stropu i chvíle zamyšlení a rozjímání. Tu plynule, tu ostrým střihem se dokáží promìnit z malíře psychedelických obrazù v bìsnící alternativnì-metalcorovou mašinu a zase zpìt zabrousit do progresivních vod. Jejich zvuk je moderní, perfektnì vyvážený, ale stále si zachovává jistou dávku syrovosti. THE OCEAN se nebojí ničeho, klidnì nechají vedle kytarové stìny zaznít vkusnì zaranžované smyčce či dechové nástroje, aniž byste mìli dojem nepatřičnosti; akustické pasáže nejsou v jejich podání vycpávkou, ale jasnou součástí solidnì vystavìných skladeb. Jejich hudební a tvùrčí vyspìlost ovšem není jen otázkou posledních let, dostatek talentu a představivosti mìli odjakživa (což potvrzují rané nahrávky), nyní již spíše pilují a dále rozšiřují svùj zábìr. Naživo velice příjemný zážitek, kdy se posluchač ani chvilku nenudí.

The Ocean

Jako support se představí vynikající česká formace FDK. Čelní představitelé dnes velmi populárního postcorového žánru, reprezentovaného dnes takovými kapelami jako Isis, Neurosis či Cult Of Luna. I v tvorbì FDK se setkáte s velkoryse rozvrženými výpravnými skladbami, stupňujícím se i povolujícím tlakem, emocemi, náladami, sugestivní atmosférou. Kapela momentálnì pracuje na nástupci cenìné desky „Borderline “.

Vstupenky na koncert THE OCEAN a FDK budou k dostání pouze na místì za cenu 250,- Kč. Více informací o koncertu na webu www.obscure.cz nebo tel. čísle 774 220 183.

THE OCEAN (ger)
Support: FDK (cze)
Čtvrtek 10. června 2010, Praha – EXIT Chmelnice
https://www.myspace.com/theoceancollective
https://bandzone.cz/ fdk
www.exitchmelnice.cz
www.obscure.cz

Zdroj: Obscure Promotion
Publikoval: Redakcia GREGI.NET