The Devin Townsend Project sa predstaví v Prahe!

Kdo byl loni „na place“ bìhem vystoupení kanadského multitalentovaného maniaka Devina Townsenda na festivalu Brutal Assault, dozajista nezapomene na famózní nástup, při kterém s hudebníkem spolupracovala i sama nebesa. Ve chvíli, kdy poprvé uhodil do kytary, spadl na každého diváka obří krápanec, a když se po nìkolika vteřinách spustila prùtrž mračen a bouřka, v dokonalé synchronizaci se startem vystoupení, leckdo vyhlížel, kam že to Devin zaparkoval cisternu, která kropí publikum svou aquashow. U človìka, respektive mimozemšťana, který dokázal vydat 16 vysoce kvalitních alb bìhem 15 let, snad ani nepřekvapí, že umí to, co se nepodařilo ani kovaným soudruhùm – „poručit vìtru a dešti“.

Ne zcela známým faktem je, že mladý dvacetiletý Townsend odstartoval svoji mezinárodní kariéru po boku fenomenálního kytaristy Steva Vaie, jemuž nazpíval album „Sex & Religion“ a poté s ním odjel i celosvìtové turné. Traduje se, že zatímco Steve Vai byl prý okamžitì ohromen talentem mladého Kanaďana, Townsend si paradoxnì Vaiovy velikosti a slávy v dobì, kdy dostal nabídku, příliš vìdom nebyl.

Devin Townsend se však v 90. letech sám rychle proslavil, a to díky raketovému nástupu jeho vlastní kapely STRAPPING YOUND LAD. Ta v sobì sloučila to nejlepší a nejmodernìjší z tehdejšího thrashe, deathu, industriálního i tvrdého progresivního metalu a nastavila nové standardy pro extrémní hudbu. FEAR FACTORY a MINISTRY získali dùstojné nástupce, kteří byli opìt o krok dále. Již debut „Heavy as a Really Heavy Thing“ (1995) představoval čelní srážku s realitou a nástupce „City“ (1997) vše ještì umocnil. Desky STRAPPING YOUNG LAD dodnes patří k tomu nejlepšímu, co v 90. letech na metalové scénì vzniklo. Svùj podíl na tom mìl nejen Devinùv charakteristický originální skladatelský a aranžerský rukopis (např. používání vrstvených vokálù a zvukových stìn), ale i skvìlý výbìr spoluhráčù, mezi nimiž vynikal bubeník Gene Hoglan.

Devin

Ačkoli po sobì SYL zanechali nakonec pìt řadových alb, jejich kazajka začala být neposednému Devinovi brzy úzká a začal pošilhávat po sólových projektech. V rámci SYL sice své vlastní jméno upozaďoval (snad v obavì, aby nebyl škatulkován jako „ten zpìvák od Vaie“, který si chce přihřát polévku na účinkování se slavným kytaristou), ale velmi záhy přesto začala vycházet alba, která si vyprodukoval zcela sám. Zprvu pod rùznými názvy projektù (OCEAN MACHINE, PHYSICIST, TERRIA), pozdìji již jako THE DEVIN TOWNSEND BAND, aktuálnì přejmenovaný na THE DEVIN TOWNSEND PROJECT. Neuplynul prakticky jediný rok, aby se na trhu neobjevilo nìco nového z Devinovy dílny. Ohromující přitom byla nejen stále vysoko nastavená laťka, ale i žánrový zábìr, který tento hudebník dokázal obsáhnout: hard rock, ambient, progresivní rock či metal, thrash, death, industriál, elektronika, pop, klasický metal, country, blues, psychedelie, taneční hudba či rùzné více či ménì potrhlé experimenty. Přesto přese všechno nikdy nezapomnìl na svùj poctivý metalový základ a kořeny. S Devinovou hudbou se zkrátka nenudíte, mùžete si zameditovat, zatančit, nechat se vystíhovat nebo roztrhat na kusy.

Zatím poslední dvojice alb „Ki“ a „Addicted“ má být letos doplnìná dalšími dvìma – „Deconstruction“ (údajnì nejtvrdší vìc v Devinovì kariéře) a „Ghost“ (coby jemnìjší zakončení celé tetralogie). Devin při svém bláznivém pracovním tempu rozpracoval všechny čtyři nahrávky naráz a mají podat ucelený obraz o jeho vnitřním svìtì. Ten je podobnì pozoruhodný jako samotná Kanaďanova tvorba. Je jasné, že uvedený hudební zábìr a nasazení je mimo možnosti a představivost normálního smrtelníka. Devin Townsend se řadí k nemalé skupinì umìlcù stižených maniodepresivní poruchou. Daní za momenty maximálního tvùrčího vypìtí jsou proto období útlumu a deprese, nìkolikrát si již musel odpočinout v léčebnì. O nìkterých nahrávkách se dokonce traduje, že Devin vysadil medikamenty, aby dostal do hudby co nejautentičtìjší odraz své rozpolcené duše.

Ať tak či onak, v poslední dobì opìt hýří aktivitou a i diváci vzpomínaného vystoupení na Brutal Assaultu jej mohli vidìt na vrcholu sil – se širokým úsmìvem maniaka a nezastavitelnou talk show, při které mezi skladbami prakticky nezavřel pusu a která je stejnì ulítlá jako jeho hudba. Ta má naživo skutečnì grády, a ať již sáhne do kteréhokoli období své tvorby, vždy vykouzlí všeobjímající zvuk, ve kterém nenajdete ani skulinku, a nad vším tím rachotem si mùžete užívat hitové melodie a křišťálovì čistý vokál, díky nìmuž s prstem v nose brilantnì vyzpívá všechny bohatì vyklenuté refrény.

Devin Townsend českému publiku svoji účast dlouho dlužil, ačkoli si zde bìhem let získal početnou fanouškovskou obec. Jeho vystoupení na festivalu Brutal Assault bylo první vlaštovkou, která naznačila, že při jeho české klubové premiéře bude na co se tìšit! Od takto univerzálního a nevyzpytatelného umìlce se mùžeme dočkat lecčeho, ale vždy to bude nezapomenutelný zážitek.

Vstupenky na koncert Devina Townsenda kupujte ve všech bìžných předprodejích. Více informací na tel. čísle 774 220 183 nebo www.obscure.cz.

THE DEVIN TOWNSEND PROJECT
22. března 2011, Praha – ROXY

DTZdroj: Obscure Promotion
Publikoval: Redakcia GREGI.NET