Sonne Edition: Na Naked Records stage sa bude prezentovať projekt Gat Elektra!

Poslední dubnovou sobotu (24.4.) se na Slovácku poprvé představí projekt Gat Elektra. Jedná se o společný projekt dvou znojemských bratrù doposud známých jako Kepy and VK Studio, kteří budou jedni z vystupujících na druhé Naked records stage-i.

Kepy & VK Studio (Naked rec., Znojmo)


Kepy (https://www.idj.cz/kepy)

Narodil se v roce 1986 ve Znojmì. Jeho první kontakt s elektronickou hudbou nastává na počátku 90. let.

V roce 2002 instaluje do svého PC první softwarové samplery. Tímto pomalu vytváří smyčky, které mixuje tak dlouho, až z nich vychází jednoduché tracky. Určitý zlom pro nìj nastává v roce 2003, kdy jeho skladba Fluidum zaznívá ve znojemském klubu GoGo. Krátce na to poznává minimal, který jej oslovuje a začíná dále ovlivňovat jeho tvorbu. Od roku 2007 se jako DJ presentuje rovnìž minimalem, slyšet od nìj mùžete také progressive, techhouse, electro. V roce 2008 mu vychází první oficiální release Statik. Na nìj dále navazuje jeho další originální produkce.

Momentálnì se vìnuje práci ve studiu. Produkuje s občasným hraním. Je zakladatelem konceptu Gat Electra a rovnìž rezidentem stejnojmenné noci. Má za sebou nìkolik vystoupení, klasických setù, live setù. Delší dobu spolupracuje s producentem Iarym D v rámci live actu, dále potom se svým bratrem jako projekt Kepy and VK Studio. V jeho domácí dílnì se nachází nìkolik hitovek. Skladby jako Puls It, Descent jsou pevnou součástí mezinárodních kompilací labelu Naked records.

VK Studio (https://www.idj.cz/vkstudio)

Píše se rok 1979. Hudební scéna aneb dnes tzv. 80 roky dodnes vládnou na všech tanečních akcích a klubech po celém svìtì.

VK Studio ( vlastním jménem Vratislav Keprda ) se narodil v březnu v roce 1979. Již od dìtství vnímal hudbu velice pozitivnì. Jeho hudebnì nadaný otec, který hraje na harmonium a kytaru mu tak dává základní impuls, ty se v jeho 12 letech postupnì přemìňují na první setkání s taneční a elektronickou hudbou. Začíná vnímat elektronickou formu hudby v podobì Kraftwerk a Depeche Mode.

Jsou to hlavnì Depeche Mode, kteří v nìm zanechají první stopy. Pozdìji pak projekt The Prodigy nebo The Shamen dnes velmi známého producenta a legendárního dj Mr.C. Na střední škole se seznamuje se s prvními parties a začíná sám zkoušet pouštìt hudbu na narozeninových večírcích. V 16 letech se poprvé postavil za pult jedné místní diskotéky s kapacitou asi 500 lidí, kde pak trávil víkendy a učil se nejen hrát, ale i moderovat od známých jmen jako jsou Michael V. Vrtulník nebo Terezy Pergnerové. Nejen ti tam v té dobì pravidelnì vystupovali a moderovali sobotní show. Seznamuje se s místními djs a postupnì střídá všechny diskotéky a bary kde po večerech všude vyhrává hudba.

Doma poslouchá první počátky tzv. rave music a trance music. Přichází jeho první obrovská party Mayday a již v roce 1995 je ohromen sílou a energií rave music. Setkává se tak s prvními deskami a vùbec gramofony. Poprvé na živo má možnost vidìt gramofony v místním klubu Manhattan, kde se seznamuje se svým dlouholetým kamarádem Stanislavem S., se kterým zakupují první desky zvučných jmen jako East 17, Robin S., Crystal Waters, Josh Winx, David Morales a jiné další. Ty pak roztáčí s dnes již nehrajícím dj Pavlem Matulou každý pátek, sobotu a pozdìji pak i každou středu.

Začínají pořádat první tzv. House párty, o které byl tenkrát tak obrovský zájem a na které byl vždy velký problém se dostat, ovlivnìný kapacitou klubu. Pravidelnì přeplnìný klub praskal o víkendech celou dobu ve švech. Jeho zlomový bod přichází v místním klubu Mexico, ve kterém tráví dlouhých 6 let a za tu dobu vystřídá všechny hudební styly. Mexiko pak střídá za místní bar Bermuda pajzl, kde seznamuje návštìvníky nejen s přední komerční hudbou, ale taky z rùznými remixy ve stylu house music. Jeho rezidencí se tak stává v tomto baru každý pátek, kde roztáčí nejen své první vinylové desky, ale také cdčka do pozdních ranních hodin.

V roce 2001 si dává přestávku, místní kluby se přemìňují v komerční diskotéky, které ho absolutnì nenaplňují v žádných smìrech a tak z tamní scény odchází do undergroundové. Ve volném čase objíždí řady koncertù, rùzné kluby a letní festivaly. Seznamuje se s předními českými producenty a djs. Díky dnes už neexistující agentuře Lighthouse a jiným českým agenturám má možnost shlédnout živì takové kapely a dj’s jako jsou Chemical Brothers, Massive Attack, Underworld, Paul Van Dyk, Carl Cox, ale také i přední české DJ’s a všechny významné zahraniční hudební jména 20. století.

Od roku 2005 se opìt vrací do místních klubù, kde v příležitostních vystoupeních začíná lidem představovat první podoby elektronické hudby, stylu mimimal house a minimal techno music.
V současnosti je spousty lidí, kteří nedokážou jeho hudební styl nikam zařadit, ani pochopit. Jeho sety jsou minimalistické propletené elektrem, housem, new wave technem, ale také i punkem a zvukem 80let, které ho tak významnì ovlivnily. V současnosti se hudbì vìnuje aktivnì společnì i se svým bratrem. Do budoucna by se chtìl určitì vìnovat nejen DJingu a vlastní tvorbì, ale také hlavnì produkci. Jeho velkým snem a cílem je mít vlastní vydavatelství, a vìnovat se tak novým mladým českým producentùm.

Download: https://www.sonne.freeparties.net/?id=downloads

Sonne Edition 9,
sobota 24.4.2010, KS Bùrovce – Topolná u Uherského Hradištì
13DJs, 2stage, 2projekty ……….více info na www.sonne.freeparties.net

Zdroj: Sonne Edition
Publikoval: Redakcia GREGI.NET