Scooter: Praktické informácie!

Do chvíle, kdy pavilon G1 na brnìnském výstavišti pohltí typický rave karneval nìmeckého tria Scooter, plný laserù, efektù, ohňù, tanečnic a úžasných LED projekcí, zbývají pouhé 2 týdny. Obrázek o tom, jak vypadá jejich show v duchu hesla „faster, harder, Scooter“ si mùžete udìlat na základì videa z vystoupení v Hamburgu.

Vstupenky na brnìnský megakoncert jsou stále k dispozici v sítích Ticketpro a Ticketportal a v tradičních předprodejních místech, jejichž seznam najdete na www.brnokoncert.cz. Vstupenky na stání bude možno zakoupit také na místì.  

Koncert Scooter probìhne ve pátek 18.3. v Pavilonu G1 na brnìnském výstavišti, čas otevření pavilonu je stanoven na 19:00.  O hudební produkci před samotným koncertem se postará nejoblíbenìjší český DJ Orbith a POZOR! po skončení koncertu akce nekončí – párty s DJ Orbithem, k nìmuž se připojí také brnìnský DJ a producent Mekki Martin, pokračuje do časných ranních hodin a možná přijde i H.P.Baxxter… Přesný časový plán koncertu bude oznámen týden před koncertem.

Nyní vám přinášíme organizační pokyny týkající se příjezdu či příchodu, parkování a další informace, které je dobré vìdìt.

1. Čas otevření – Pavilon G1 bude pro veřejnost otevřen v 19 hodin.

2. Příjezd k areálu autem a parkování – Pro vstup do areálu BVV použijte bránu č. 1 – hlavní vstup. Zde bude také umístìna pokladna pro zakoupení vstupenek a akreditační pokladna se seznamem hostù.  GPS souřadnice této brány jsou: 49°11’18.08″N; 16°35’8.26″E. Parkování bude možné na parkovišti před hlavní bránou BVV.

3. Příjezd prostředky veřejné dopravy a vstup do areálu – Návštìvníkùm, kteří nebudou cestovat autem, doporučujeme použít tramvaj – linka č. 1 ve smìru Bystrc na zastávku Výstavištì – hlavní vstup.

4. Vstup do haly – Od 19:00 bude pavilon G1 otevřen pro návštìvníky. Vstup do pavilonu pro držitele vstupenek do sektoru STÁNÍ a VIP je z boku. Držitelé vstupenek GOLD budou mít samostatný vchod – vstup od haly G2. Oba vstupy budou viditelnì označeny.

5. Členìní haly, pohyb po hale – Pavilon je členìn na sektory STÁNÍ, VIP TRIBUNY (sezení) a GOLD. Vstupenka do sektoru GOLD držiteli umožňuje vstup samostatným vchodem bez front, vstup na galerii s výhledem na koncert, pohodlné sedačkové posezení, oddìlenou šatnu zdarma (umístìna na galerii), samostatné wc a bar. Návštìvník se vstupenkou do sektoru STÁNÍ se mùže pohybovat po pavilonu s výjimkou sektorù VIP a GOLD, návštìvník s VIP vstupenkou po celém pavilonu s výjimkou sektoru GOLD. Dùležité upozornìní: VIP vstupenky je nutné uschovat i po odtržení kontrolního útržku, budou požadovány při vstupu na VIP tribunu. Držiteli GOLD vstupenky bude lístek smìnìn za pásku. Občerstvení budou zajišťovat bary s širokým sortimentem alkoholických i nealkoholických nápojù rozmístìné po obvodu haly a také nìkolik stánkù s jídlem. Pavilon bude vytápìný, návštìvníkùm bude k dispozici velkokapacitní šatna a také toalety situované v prùchodu k pavilonu G2. Samozřejmostí je kvalitní nazvučení koncertu (Tservis).

6. Není dovoleno vnášet do haly vlastní občerstvení a nápoje. Zákaz vstupu psù a domácích zvířat. Deštníky doporučujeme odložit v šatnì. Fotografování a pořizování videozáznamù na profesionální techniku není dovoleno.

Scooter Mapa
Scooter

Zdroj: Mersey
Publikoval: Readakcia GREGI.NET