Scooter: Čo potrebujú k svojej show?

Scooter jsou jednou z mála nìmeckých skupin, kterým se podařilo určovat hudební smìr jak doma, tak v zahraničí. Významnì ovlivnili vývoj svìtové pop music a po více než desetiletí o sobì stále dávají vìdìt. Fenomén Scooter vyvolává krajní reakce – jak bezmezný obdiv, tak absolutní nenávist. Faktem však je, že tato trojice neztrácí kontakt se zlatými příčkami hitparád, na svém kontì má 42 singlù, 20 alb, přes 25 milionù prodaných desek a více než 80 zlatých a platinových ocenìní.

Není to však pouze jejich produkce a videoklipy, z čeho by si mìl posluchač udìlat o kapele ucelený obrázek. Tím základem jsou především jejich živá vystoupení. S heslem „faster, harder, Scooter“ jsou stále připraveni posouvat hranice vpřed. Jejich poslední turné Under The Radar Over The Top a Stuff The Turkey X-mass Tour přinesla nový pohled na živou show a posunula ji zase o kus dál – inovované řešení pódia, ohňostrojná a svìtelná show a samozřejmì nadupaný zvuk. Jejich pódiová show boří veškeré předpoklady, které o vystoupení tanečních kapel panují. Scooter však není DJ s dvìma tanečníky, je to v zásadì punk / rock´n´rollová partička hrající rave. „Vìříme ve velkolepou show, pořádnou podívanou a efekty, pyrotechnika ani laserové efekty prostì nesmìjí chybìt,“ říkají členové skupiny. A přesnì s tím přijíždìjí i na březnový koncert v Brnì, který je jediný v České republice.


Video z koncertu v Hamburgu 2010

Že jsou nejen skutečnými hvìzdami, ale také opravdovými profesionály, potvrzuje i jejich rider, tedy seznam požadavkù na technické a organizační zajištìní koncertu. Pečlivì definované požadavky týkající se zvukové aparatury, ozvučení haly či úrovnì hlasitosti. Součástí scény brnìnského koncertu budou dva obří nafukovací megafony, zavìšené od stropu pavilonu. Samostatná kapitola je vìnována pyrotechnice a osvìtlení. Brnìnský koncert bude osvìtlovat na 100 svìtel rùzných druhù, od bodových, pohyblivých, barevných, stroboskopù atd. Nebude chybìt mlha.

Do Brna přicestuje 16-tičlenný tým – tříčlennou kapelu doprovázejí tanečníci, management a technici. Pro ubytování kapely musí být zvolen minimálnì tříhvìzdičkový hotel, místní přepravu bude zajišťovat limuzína Mercedes Benz třídy S a devítimístná dodávka. Perličkou je podmínka, že v jednom z hotelových pokojù pro kapelu, musí být kromì minibaru, televize a klimatizace také Hifi vìž. Do šaten v místì konání koncertu si pak kapela přeje 24 piv Beck´s nebo Heineken, 2 láhve Absolut vodky, 3 láhve Pfaelzer vína, dále džusy, Red Bull, colu, vodu, čaj, kávu, 10 kg kostek ledu, sendviče a k tomu všemu také CD přehrávač s kompletním soundsystémem.

Hodinu před koncertem kapela neposkytuje žádné rozhovory, probíhá totiž rozehřívací rituál: soundsystém naplno, smìsice trance- a houseových mixù, pár drinkù a plné soustředìní na nadcházející chvíle. Exploze energie a strhující show v pátek 18. 3. 2011 od 19 hodin v Brnì!

Scooter

Zdroj: Mersey
Publikoval: Readakcia GREGI.NET