Prague Conspiracy: Oznamujú vystúpenie v novej zostave!

Prague Conspiracy je přímým pokračováním kapely The Prague Ska Conspiracy. Po pùlroční pauze se kapela vrací v pozmìnìné sestavì a s částečnì novým repertoárem. Kapela opustila od dechové sekce, aby dala vìtší prostor zpìvačce Marianì, ostřejší kytařea klávesám. Částečný odklon od ska smìrem k punku, discu a rocku konečnì posouvá kapelu tam, kam smìřovaly fragmenty její poslední desky Lies For Everyone.

Pro všechny, kdo mají ve své sbírce nejen Rancid a Hives, ale i Michaela Jacksona, Kiss nebo Blondie, bude nová tvář Conspiracy příjemným překvapením. The Prague Conspiracy vystoupí na hudebním festivalu Ferdinand festu 26.6.2010 v areálu pivovaru.

Kuby Siňora jsme se proto zeptali:

O: Kubo, upravili jste svùj název kapely. Co Vás k tomu vedlo?
Vypustili jsme z názvu Ska, jelikož by to bylo zavádìjící, neboť ska v našem repertoáru notnì ubylo, především kvùli tomu, že jsme opustili od dechové sekce. Převažuje rock, punk, northern soul a disko.

O:  Mìli jste teď pùlroční pauzu, ale přesto hlásíte nový posun a zřejmì i nové písničky. Na co se mohou vaši fanoušci tìšit?
Na mnohem přímočařejší a našláplejší hudbu. Na vìtší show, jelikož nejsou dechy a je víc prostoru na pódiu. Bude to ménì dechovka a více rock. Jestliže dříve si nás kdekdo pletl s Moravankou, teď si nás mùže snadno splést s AC/DC.


O: Vaše zpìvačka Mariana, je opravdu nepřehlédnutelná a dominantní. Je teď nejen zpìvačkou, ale i maminkou. Jak zvládá všechno co je spojené s kapelou a s miminkem?
Zvládá to překvapivì skvìle. Zkoušíme velmi často a její dcerku Theu, tak často musí nìkdo hlídat. Ale Mariana i Thea jsou i přes časté odloučení naprosto v klidu. Myslím, že obì chápou vážnost situace ☺

O: Pociťujete nìjaký rozdíl?
Žádný vìtší rozdíl oproti dřívìjšku u Mariany nevidím. Což je jedinì dobře, protože je skvìlá. A myslím, že bude i skvìlá matka.

O: Objevíte se i na Ferdinand festu 26.6.2010. Nabízí se otázka – kolik piva Ferdinand dáte za večer?
Já budu řídit, ale náš nový basák je velký fanda jak piva, pivo Ferdinand zřejmì tolik nezná, ale máme hlášku, že chutná výbornì a to znamená, že  ochutnávat určitì bude. Takže ho tam asi radìji necháme. Zbytek kapely snad bìhem večera nìjak seženu, i když to také nejsou žádní abstinenti.

Tìšíme se na setkávání se s Vámi. – třeba právì  na Ferdinandfestu.
   

Ferdinand Fest

Zdroj: Organizátor
Publikoval: Redakcia GREGI.NET