Prago Union: Dezorient Express!

Od Prago Union čekáme nečekané, ale tentokrát se zdá, že pro zdržení nečekanì očekávaného alba Dezorient Express udìlali skutečnì již své maximum. Teď musí s pravdou na stùl i kartami ven. Termín křestu v Lucerna Music baru 4. 5. 2010 je již potvrzen a v dùsledku toho se prostor pro výmluvy neúprosnì zužuje.

Detaily budou velmi brzy následovat. Již teď je ale jasné, že aby našel tento mejdan smysl, mìl by Dezorient Express dorazit do stanice nejdéle počátkem kvìtna. Tak snad.

Zdroj: Boombox.cz
Publikoval: Redakcia GREGI.NET