Pohoda 2009: Ako minuloročná nehodo ovplyvnila festival?

Nejvìtší slovenský festival Pohoda v roce 2009 předčasnì ukončila nehoda, při které pod troskami zříceného festivalového stanu zemřel jeden z fanouškù, tři mìsíce po té podlehla svým zranìním i jedna návštìvnice a celkový počet zranìných se vyšplhal k devadesáti. Pohoda se nakonec uskuteční i v roce 2010. Jak bude vypadat?

Michal Kaščák v online rozhovoru na serveru Topzine.cz uvedl, že zatím nemá jeho tým potvrzené žádné kapely, protože začali s bookingem pozdì. Připustil však v odpovìdi jednomu z čtenářù, že skupiny Arcade Fire a INTERPOL jsou dlouhodobì v jeho zorném poli.

Pořadatelé se snaží zajistit účast alespoň nìkterých umìlcù, kteří loni nestihli vystoupit kvùli předčasnému ukončení festivalu. Zatím je ale jisté jen to, že Travis do Trenčína nepřijedou, protože přes léto 2010 nebudou koncertovat.

Finanční následky minulého ročníku festivalu nejsou uzavřené. Podle serveru Topzine.cz pùvodní partneři však zatím za Pohodou stojí a Michal Kaščák doufá, že to tak i zùstane. S negativním přístupem v souvislosti s nehodou v létì 2009 se prý nesetkal. Konkrétní vyčíslení financí od sponzorù však nesdìlil.

Přes finanční problémy se pořadatelé pro letošní ročník festivalu rozhodli pro omezení jeho kapacity, do areálu by se mìlo dostat jen 30 000 lidí, což je zhruba o 5 000 lidí ménì než v předchozím roce. Toto omezení má podle ředitele Pohody trvat určitì po nìkolik příštích let.

„Chceme, aby si festival zachoval svùj charakter, aby mìl každý, kdo si koupí lístek jistotu, že se festival nepřeplní a že bude dost místa na stanové tábory,“ představil filozofii festivalu Michal Kaščák a nekompromisnì potvrdil, že při vyprodání festivalu se počet vstupenek navyšovat nebude. V současnosti je prodaných už témìř 8 000 vstupenek.

Jedna vstupenka se bude do 14. března prodávat za cenu 49 eur. Studentùm vlastnícím kartu ISIC není poskytována žádná sleva, podle pořadatelù je však cena vstupenek, která se v přepočtu vyjde na necelých 1 300 Kč, dostupná i studujícím. V cenì vstupenky je i prostor pro stan ve stanových mìstečkách, která na rozdíl od vìtšiny českých festivalù nedìlí žádné ploty od hlavních prostor festivalového areálu.

Rozdílem od vìtšiny českých festivalù je skutečnost, že na festival si návštìvníci mohou přivést vlastní alkohol. Namátkové kontroly u vstupù hlídají pouze to, zda si nìkterý hudební příznivci nenesou alkohol ve sklenìných láhvích, které by mohly být v jistých situacích nebezpečné.

Vyšetřování loňské nehody stále není u konce, expertíza však potvrdila čtyři pochybení, ke kterým došlo. Bylo to nesprávné ukotvení vázacích pásù stanové střešní plachty v rozporu s technickou příručkou, nesprávné vedení vázacích pásù, taktéž v rozporu s technickou příručkou. Chybìly spojovací prvky na připojení nosného prstence stanové střešní krytiny ke střešní krytinì a chybìly také boční stìny, ačkoliv podle technické příručky není uvedená jiná forma stavby stanu než s bočními stìnami.

Stany by na Pohodì 2010 přesto nemìly chybìt. Michal Kaščák zdùraznil, že stany jsou přirozenou součástí festivalù všude na svìtì a je přesvìdčený, že kombinace otevřených scén a stanù je ideální a osvìdčená z renomovaných festivalù. „Špatná práce jednoho dodavatele nemùže znamenat stop pro všechny ostatní a vìřím, že nemùže zkazit duši letního festivalu,“ řekl šéf Pohody v online rozhovoru na Topzine.cz a dodal, že v roce 2009 stálo celkem přes 250 stanù, nepočítaje stánky. V současnosti se uvažuje nad výstavbou památníku a uskutečnìním dalších vzpomínkových akcí, které by se vztahovaly k loňské tragédii.

Více informací o festivalu je možné čerpat z online rozhovoru na Topzine.cz.

Zdroj: Magda Siroginová, tisková mluvčí Topzine.cz
Publikoval: Redakcia GREGI.NET