Pleasure Island: United Music prináša nový letný tanečný festival!

Agentura United Music, která u nás organizuje nejvìtší taneční akce jako Sensation či Transmission, přichází s dalším unikátním konceptem, tentokrát letního tanečního festivalu s názvem PLEASURE ISLAND. Ten probìhne na přelomu léta, v sobotu 24. července 2010 od 12.00 hodin v prostoru Festivalparku na letišti v Hradci Králové, kde na sedmi scénách vystoupí více než 60 zahraničních a domácích DJ´s a živých projektù, za účasti nejvìtších hvìzd svìtové taneční scény. Předprodej vstupenek startuje 1. března v síti Ticketpro.

„O vlastním letním tanečním festivalu jsme uvažovali nìkolik posledních let, neboť jsme přesvìdčeni, že si domácí publikum zaslouží plnohodnotný taneční festival na svìtové úrovni, a nyní přišla ta správná doba na to, abychom takový festival nabídli“ říká Martin Kučera z pořádající agentury United Music, a dodává: „Návštìvníci se mohou tìšit na zcela unikátní festival, který dosud nemá v našich pomìrech obdoby, a bude zcela jinak pojatý než na co byli všichni v minulosti zvyklí.“

Agentura United Music pořádá PLEASURE ISLAND společnì s přední holandskou agenturou Art of Dance. Ta pořádá PLEASURE ISLAND již nìkolik let v Holandsku, kde tento festival patří mezi hlavní letní taneční události. Art of Dance má dále na svém kontì stovky úspìšných parties, mezi které patří zejména koncepty jako Fabulous, Masters of Hardcore, Dominator, a další. „Po 5ti letech organizování Pleasure Island festivalu na holandské pùdì je pro Art of Dance potìšením spolupracovat s United Music na prvním ročníku tohoto festivalu v České Republice. Art of Dance je široce známa díky vysokým produkčním standardùm svých akcí, a na nejvyšší produkční úrovni chce prezentovat i festival v Čechách tak, aby mìli všichni návštìvníci příležitost užít si Pleasure Island na maximum“, říká Hans Smit z Art of Dance.

Právì díky této spolupráci nabídne PLEASURE ISLAND standard, za kterým každoročnì vyráží tisíce fanouškù právì na holandské festivaly. Holandský tým bude mít na starosti veškerou kreativitu, jako bude řešení hlavní scény, dekorace celého prostoru a jednotlivých stagí, speciální efekty či performance,

a produkčnì bude dohlížet na všechny dílčí části festivalu. Právì dekorace, speciální efekty, kostýmy a další materiály budou přivezeny z Holandska. O videoprojekce se tradičnì postarají holandští Vision Impossible. Vše se pak ponese v tématu, které pro letošní rok zní ILLUSIONS. Hradecký Festival Park se tak přemìní na magickou krajinu, kde budete potkávat kouzelníky a iluzionisty, či nejrùznìjší fantastické postavy a scenérie, což dodá festivalu zcela unikátní a nezamìnitelnou atmosféru.

Samotný festival potrvá celých 18 hodin, což znamená, že se brány otevřou v sobotu, 24. července ve 12.00 hodin, a hudební produkce potrvá až do nedìlní 6. hodiny ráno. O tom byly také informovány okolní obce a mìstské části, které konání festivalu odsouhlasily. 

Hudební program festivalu se bude odehrávat na sedmi scénách, začne již v sobotních odpoledních hodinách, a nabídne bezesporu nejsilnìjší line-up, který nebude mít v rámci domácích tanečních festivalù konkurenci. Na festivalu PLEASURE ISLAND tak vystoupí nejvìtší hvìzdy svìtové House, Trance, Techno a Hardstyle hudby, které doplní mnoho zahraničních a domácích talentù. Potìšující zprávou pro všechny fanoušky nejtvrdších odnoží taneční hudby bude fakt, že poprvé v historii tanečních festivalù u nás bude součástí programu i samostatná Hardstyle stage. Hlavní hvìzdy vystoupí na monumentální open-air scénì, která bude na domácí pomìry zcela netradičnì pojatá, stejnì jako hlavní scény na velkých festivalech v Holandsku. Pro styly Trance a Techno budou vyhrazeny dva velkokapacitní stany. Pro ostatní scény budou využity další stany a rozsáhlé hangáry. Zde se budou rovnìž prezentovat vaše oblíbené kluby jako Mecca, Studio 54 či ostravský Fabric. Finální podoba line-upu jednotlivých stagí bude zveřejnìna bìhem jednoho mìsíce od zahájení předprodejù.

„Line-up jsme sestavili společnì s Art of Dance, a vybírali jsme taková jména, po kterých fanoušci nejčastìji volají, ale zároveň chceme představit nové talenty ze všech prezentovaných žánrù, které nám vyšly jako u nás nejoblíbenìjší v našem internetovém výzkumu. Jsme přesvìdčeni, že díky této hudební dramaturgii má Pleasure Island potenciál přilákat až 15.000 návštìvníkù, a pokud se tato strategie osvìdčí, jsme připraveni festival dále rozšiřovat, a trvale tak obsadit pozici nejvìtšího a nejkvalitnìjšího tanečního festivalu nejen u nás, ale do budoucna i v regionu Střední Evropy, odkud k nám na naše akce jezdí každým rokem tisíce fanouškù.“, dodává Martin Kučera.

Vstupenky na PLEASURE ISLAND budou v prodeji exkluzivnì v síti Ticketpro od 1. března 2010 za startovací cenu 890 Kč. Od dubna se bude cena každý mìsíc zvyšovat na konečných 1390 Kč na místì. Připravuje se i prodej VIP vstupenek s přístupem na luxusní VIP terasu a dalšími výhodami. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetnì dph a všech poplatkù.

Trailer k festivalu najdete na www.pleasureisland.cz, více informací pak na www.unitedmusic.cz
 

Zdroj: United Music
Publikoval: Redakcia GREGI.NET