Natruc 2011: Parádna bodka za festivalovou sezónou!

V sobotu 27. srpna 2011 probìhne na Kmochovì ostrovì v Kolínì již 14. ročník kultovního hudebního festivalu Natruc. Stejnì jako v minulých letech se návštìvníci akce mohou tìšit na přední české interprety a zajímavé hudební lahùdky ze zahraničí.

Mezi vrcholy letošního Natrucu bude bezesporu patřit vystoupení slovenského zpìváka číslo jedna -Richarda Müllera, jenž převyšuje ostatní interprety nejen dvoumetrovou postavou, ale především svojí tvorbou a obrovským charismatem, kterým dokáže zcela ovládnout tisíce lidí pod pódiem. Ze sólových interpretù se dále představí Anna K., výborná zpìvačka, která má kromì titulù a ocenìní v prestižních anketách za sebou nejdùležitìjší životní vítìzství nad zákeřnou chorobou, a Xindl X, jemuž se podařilo skloubit písničkářství s rapovým frázováním.  Tento autor má díky výborným textùm na svém kontì nìkolik velmi silných hitù jako jsou Andìl, Láska v housce, Dysgrafik či Chemie.

Na Natruc samozřejmì dorazí i přední české hudební skupiny. Tìšit se mùžete na nejlepší českou ska kapelu Sto zvířat, která patří díky skvìlé koncertní show mezi vyhledávané festivalové taháky. To samé se dá říci i o trojici nejúspìšnìjších českých mladých kapel – UDG, Rybičky 48 a Mandrage. Poslední dvì jmenovaná seskupení zahrají na této akci kromì hitù z předchozích alb i písnì z nových desek, které spatří svìtlo svìta na podzim tohoto roku.

Festival Natruc nabídne i letos svým návštìvníkùm hudební perličky ze zahraničí. Z Velké Británie přijede kapela The First, která na konci minulého roku vydala album „Swimming With the Sharks“.  Kritici v britských hudebních časopisech, včetnì slavného Rock Sound Magazine, hodnotili album velmi pozitivnì. Nìmecká skupina Cosmonautix zase rozpálí publikum svým balalajka speed folkem. Je zbytečné koncert této party opisovat slovy, to prostì musíte vidìt a slyšet.

Další hudební lahùdkou, tentokrát však z tuzemských zdrojù, jsou bezesporu Sunflower Caravan. Není mnoho českých interpretù, kteří svojí tvorbou překračují hranice naší vlasti. Sunflower Caravan jsou v tomto smìru naprosto ojedinìlým zjevem na české hudební scénì.

Letošní Natruc zakončí dvì pořádnì ostré partičky. Nejdříve pod kotel přiloží pražští Atari Terror a celý festival uzavře vystoupení Cocotte Minute, kapely vedené frontmanem Martinem Zellerem, známým televizním a rozhlasovým moderátorem.

V prùbìhu festivalu se rovnìž představí Bára Zemanová, Imodium, Punk Floid, Enter, The Clients a vítìzové soutìží Natruc Talent a Help Band.

Čeká na vás spousta kvalitní hudby na jednom z nejkrásnìjších festivalových míst v České republice, tato kombinace Natruc předurčuje k tomu, aby se opìt stal parádní tečkou za festivalovou sezónou.

Zdroj: Agentura WINK
Publikoval: Redakcia GREGI.NET