Matyas: Rozhovor!

Pop-rockovou kapelu Matyas znají hudbymilovní lidé především ve Středních Čechách. Její poslední album „Jinej svìt“ mìla kapela možnost představit na svých koncertech. Muzika Matyasu doznala v posledních dvou letech zásadních zmìn, na kterých se jejich členové dohodli ve chvíli, kdy získali do kapely mladého zpìváka a kytaristu Martina Konopa. Charismatický zpìvák, který letos na jaře získal cenu „Muzikant roku z Příbramska“, je určitì zajímavou posilou pro kapelu. Proto jsme se Martina Konopa zeptali.

Martine, jak se stalo, že jsi se „našel“ právì s Matyasem?
Od svých 15-ti let jsem hrál v mladé, témìř školní kapele, kde si mì kluci z Matyasu vyhlídli. Pùvodní kapela beztak nemìla dlouhou životaschopnost – obzvláštì, když se její členové dostali na vysoké školy. Takže jsem v listopadu 2007 absolvoval první zkoušku s kapelou Matyas a pak už to šlo ráz naráz. Dnes už máme společné CD, spoustu parádních koncertù za sebou a doufejme i zajímavou budoucnost.


Co si myslíš o tvém dalším pùsobení v kapele? Na koncertech jsi to právì ty, kdo dává vystoupení šťávu…
Rozhodnì se snažím dávat tomu vše, co ve mnì je. Vždy nás všechny potìší, když to ocení i fanoušci a dávají to na koncertech patřičnì najevo. S kapelou se chci určitì snažit tak dlouho, dokud ještì budeme mít lidem co nabídnout. A to stoprocentnì máme.


Jak se stavíš k tomu, že jsi to právì Ty, koho si fanoušci spojí, když se řekne Matyas?
Každopádnì mì to tìší. S klukama to máme nastavený tak, že já jsem v kapele frontman, jak už to ostatnì u zpìvákù bývá. Takže pokud jsi mì se slovem Matyas spojují, je to tak správnì.

Co bys chtìl s kapelou dokázat?
Mít na koncertech vždy super zvuk, super písničky a SPOUSTU skvìlých lidí. Pro kapelu není lepší pochvaly, než když na koncerty chodí více a více fanouškù, kteří se na vás tìší a znají vás i vaše písničky. K tomu v dnešní dobì samozřejmì potřebujeme silnou mediální podporu a spoustu úsilí. A také pevnou vùli a víru. Doufejme, že vše máme a že se nám to podaří.


Jak nahlížíš na svoje propojení s tìmito muzikantskými matadory?
Rozhodnì mám novou zkušenost a názorové obohacení. Všichni mají spoustu vìcí v životì za sebou a mají co předat dál. Častokrát spolu nesouhlasíme, ale zatím jsme problémy vždy dokázali vyřešit a v tom je naše síla. Co se týče muzikantského umìní, tak se učíme všichni od všech – ať už já od nich, nebo i oni ode mì.

Určitì za Tebou pùjdou především mladší fanoušci i fanynky. Co pro Tebe znamená tato vìková skupina?
Tak pro mì osobnì strašnì moc. Pro mì je to cílová skupina. Mladší publikum je živìjší a spontánnìjší, ale zároveň i náročnìjší. Moc si vážím jejich příznì. Na moje vrstevníky dokážu reagovat na pódiu mnohem spontánnìji, než na starší publikum. I když i to už jsem se celkem naučil.

Plány kapely na léto?
Stále sháníme další a další akce, kde bychom si mohli zahrát. Léto je na koncerty nejlepší, proto tohoto období chceme využít. Já mám teď 4 mìsíce prázdniny, takže i pro mì je to jednodušší. Kromì koncertù se snažíme i o prezentaci na rádiích, novinách, v časopisech. Čeká nás spoustu zajímavé práce.

Co Ty a léto?
Budu shánìt nìjaké brigády a přivýdìlky. Co se týče zábavy, tak možná nìjaká dovolená u moře nebo jiné zahraniční cesty. Mám příbuzné v Nìmecku, takže je asi pojedeme navštívit. Po prázdninách mì čeká škola v angličtinì, takže přemýšlím ještì o Británii. A samozřejmì koncerty a akce s kapelou. Přijďte se podívat a strávit chvíli léta s námi…

Dobře, dìkujeme za pozvání. Takže díky za rozhovor a budeme se tìšit na setkání s Tebou a kapelou MATYAS.

Zdroj: Ivana Babková
Publikoval: Redakcia GREGI.NET