Let It Roll: Informuje o vstupenkách!

Oficiálnì potvrzujeme první část ze seznamu jmen červencového open air festivalu Let It Roll. Do Starých Ždánic dorazí High Contrast, Tony Colman z London Elektricity, DJ Marky & MC Stamina, Matrix & Futurebound a Temper D. Vstupenky se od dubna zdražují – neváhejte s jejich koupí!

Nejoblíbenìjší český drum & bassový festival se uskuteční o víkendu 23. & 24. července v areálu Pískovny Oplatil ve Starých Ždánicích u Pardubic. Na třetím ročníku se návštìvníci opìt dočkají dvou nocí prošpikovaných nejkvalitnìjším drum & bassem. Line-up nabídne více než 10 zahraničních umìlcù a desítky domácích; oficiálnì potvrzujeme první várku:

Pro tentokrát na festivalu představíme hned nìkolik labelù a jako první s radostí oznamujeme hostování noci Hospitality na hlavní stagi. Bìhem večera zahrají High Contrast a London Elektricity, speciálními hosty budou DJ Marky & MC Stamina. Tìšit se dále mùžete na dvojici Matrix & Futurebound a Tempera D, další jména zveřejníme v prùbìhu jara.

Vstupenky na letní open air festival za 335 Kč jsou nenávratnì pryč, a protože se březen neúprosnì krátí, i cena 445 Kč bude od poloviny tohoto týdne minulostí. Od 1. dubna dvoudenní lupeny zakoupíte už za 555 Kč! Nakupujte proto v předprodeji Ticketportal. Více informací o akci naleznete na www.letitroll.cz.

Zdroj: Let it Roll
Publikoval: Redakcia GREGI.NET