Koncert pre Haiti: Zhodnotenie!

V utorok sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave uskutočnil Koncert pre Haiti. Poslaním koncertu bolo nielen vysloviť solidaritu a podporu ľuďom postihnutým prírodným nešťastím na Haiti, ale vyzbierať aj finančné prostriedky, ktoré pomôžu zmierniť ich utrpenie a pomôžu ostrovu.

Počas trojhodinového koncertu pre plnou sálou vystúpili Peter Cmorik, Zuzana Smatanová, Mária Čírová, Fragile, Kamil Mikulčík a Nela Pocisková, Laci Strike a Street Dance Academy, Andrej Bán, Miro Jaroš, Petra Humeňanská, Adam Ďurica, Štefan Bučko, Dominika Stará, Fragile, Denis Lacho, Save The Cookie, The Hope Gospel Singers, Janais, Regiment, Pavol Danko a A-Tak profesor Vladimír Krčméry a moderovali Adela a Sajfa. Vyvrcholením charitatívneho koncertu bola spoločná skladba od Michaela Jacksona We Are The World, ktorá ukončila príjemný a úspešný večer.

O úspešnosti večera a celej akcie svedčí aj návštevnosť koncertu. Na koncert bolo predaných 898 ks vstupeniek. Počas prvých piatich dní, od aktivácie hesla „DMS Haiti“, bolo podľa predbežných štatistík prijatých 5014 správ. DMS správy je možné odosielať (text „DMS HAITI“ na číslo 877), až do konca februára. Ako už organizátori avizovali pred koncertom, celý výťažok z koncertu ako i prijatých DMS správ bude prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity zaslaný na Haiti.

Organizátori večera by radi vyjadrili vďaku všetkým účinkujúcim koncertu, ktorí na koncerte vystúpili bez nároku  na honorár. Poďakovanie patrí i partnerom a dobrovoľníkom pomáhajúcim pri organizácii a priebehu koncertu. „Posledné týždne boli pre mňa veľkým povzbudením. Vidieť podporu a nadšenie desiatok umelcov, firiem, médií a dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť ľudom na Haiti bolo veľkou motiváciou a pomáhalo nám to, aby sme Koncert pre Haiti dotiahli do úspešného konca.“ povedal tesne po koncerte jeden z organizátorov Martin Královič.

Vďaka patrí aj primátorovi Bratislavy Ing. Andrejovi Ďurkovskému, ktorý prevzal nad koncertom záštitu a v súvislosti s koncertom uviedol: „Sú chvíle, keď by sme sa všetci mali aspoň na okamih zastaviť a zamyslieť ako je človek bezbranný v boji s vrtochmi prírody. Hlavné mesto Slovenska chce  a musí byť nápomocné trpiacim a núdznym. Som rád, že Bratislavčania to cítia rovnako.“

Za podporu ďakuje aj generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák: „Nečakali sme, že na výzvu zasielať darcovské správy zareaguje v priebehu večera niekoľko tisíc ľudí. Ďakujeme celému organizačnému tímu, ktorý sa podieľal na príprave a realizácii koncertu pre Haiti a TV Lux za sprostredkovanie živého vysielania pre divákov v domácnostiach. Sme radi, že pán profesor Krčméry sa mohol zúčastniť a svojou osobnou výpoveďou dokázal spolu s reportérom Bánom sprostredkovať nám ostatným živé obrazy o situácii na Haiti a povzbudiť nás v našej práci, ktorú budeme smerovať obetiam zemetrasenia.“

Zdroj: Organizátor
Publikoval: Redakcia GREGI.NET