Festival Trans Musicales mieri do Brna!

Jeden z nejstarších a nejkultovnìjších festivalù Evropy se představí 25.-26.3 ve své klubové podobì v Brnì na Flédì! Po Pekingu a Moskvì se tak Brno stane třetí destinací na svìtì, která bude seznámena s konceptem tohoto úžasného festivalu, který v roce 2008 oslavil 30 let trvání!
Danton Eeprom (Fr)
Festival se bude konat ve dvou dnech v klubu Fléda a bude zařazen zcela logicky jako vyvrcholení tradiční oslavy francouzské kultury Bon Jour Brno. Zároveň bude symbolizovat i oslavu 45ti let trvající spolupráce mìst Rennes a Brno. 
Dat Politics (Fr)
Trans Musicales patří mezi nejzajímavìjší hudební akce starého kontinentu. Festival nabízí každý rok (zatím) neznámé, a přesto velmi zajímavé kapely. Přestože nesází na hlavní headlinery, mìl tu čest přivítat velká jména jako Nirvana, Beastie Boys, Kraftwerk nebo The Fugees. Nutno ale dodat, že jména jako Nirvana, Lenny Kravitz, Bjork a další hráli na tomto festivalu v dobì, kdy o nich vìdìlo pár zasvìcených! A právì vizionářská dramatugie je jedním z hlavních kouzel festivalu, který je ozdobou mìsta Rennes! Počátky se datují do roku 1978 a organizátoři se drží zásady, že žádná kapela nehraje na akci dvakrát. Vždy se jedná o fùzi více žánrù a toleranci a přijetí tìch ostatních z festivalu.
DJ Missill (Fr)
V roce 2008 mìla Česká republika ve Francii i své zástupce, koncertnì se předvedli např. Le Pneumatique. A co se chystá na Brno? Po technické stránce čekejte originálnì řešená svìtla a dekorace, nadstandardní zvuk, retrospektivní výstavu nadčasové grafiky plakátù fetsivalu. A vystupující? Možná vám momentálnì nikdo z vybraných interpretù nic neřekne, ale nebyla by škoda minout koncem března na Flédì třeba právì “začínající Nirvanu”?!
Modul Club (Fr)
Festival se koná za podpory mìst Rennes, Brna a Francouzské aliance
25.3. DJ Missill(Fr), The Popopopops (Fr), The Wankin’ Noodles (Fr), Modul Club (Fr), Mr Elegantz (Fr)
26.3. Dat Politics (Fr), Danton Eeprom (Fr), Le Pneumatique (Cz), Success (Fr), The Popopopops dj set (Fr), Théo Gravil (Fr), Bobby Hardcore Liberace (Fr)
Modul club live Transmusicales 2009


The Popopopops – Dance Tonight


DJ Missill


DAT politics – Viper eyes


Succes – The Secret live Trans Musicales 2008
Zdroj: Fléda
Publikoval: Redakcia GREGI.NET