Festival Gurmán: Ponúkne gastronomický zážitok!

Přes 20 restaurací, 15 pivovarù, zahájení chřestové sezony, kuchařské a barmanské exhibice, ochutnávky výjimečných vín, cizokrajné kuchynì, soutìže v přípravì kávy i farmářský trh chystají letos organizátoři druhého ročníku festivalu Gurmán, který probìhne první kvìtnový víkend (30/4 – 1/5) ve Festivalparku v Hradci Králové.

Hlavním tématem festivalu zùstává dobré jídlo, kvalitní pivo a víno a pohoda. Návštìvníci se mohou tìšit na degustační porce vybraných regionálních restaurací, mezi kterými nebudou chybìt vítìzové loňského ročníku – restaurace Duran a Na Hradì z Hradce Králové a Řeznictví Uhlíř Jaromìř – ani nìkolik slibných gastronomických objevù.

O tom, která restaurace či pivovar zvítìzí letos a obdrží Zlatého, Stříbrného nebo Bronzového Gurmána, rozhodnou návštìvníci festivalu. Při vstupu obdrží každý návštìvník jeden hlasovací lístek pro restauraci a jeden pro pivovar, a ten přidìlí tomu podniku, který je nejvíce zaujme.

Letošní ročník Gurmán festivalu bude zasvìcen fenoménu, který ovládá gastronomický svìt – pomalému vaření a pohodovému životnímu stylu. Chceme vzdát poctu hnutí Slow Food, které založil Carlo Petrini v Itálii jako protiklad fast foodu. Cílem hnutí je naučit vážit si kultury stolu, chránit a vychutnávat místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářských výrobkù a rychle se rozvíjející “kultury” Fast Food. Hnutí prosazuje místní produkty, domácí odrùdy plodin a upozorňuje na dávno zapomenuté recepty. Právì tato kritéria budou dodržena nejen při kuchařských exhibicích, ale i v menu nìkterých restaurací.

Ve spolupráci s Makrem připravujeme návštìvnickou soutìž v loupání chřestu a zahájení chřestové sezony.
Po oba dny Gurmán festivalu bude v provozu Farmářské tržištì, kde své produkty nabídnou regionální zemìdìlci, výrobci a producenti.
Na své si přijdou i milovníci masa, pro které budou mistři grilování ČR připravovat lahodné steaky ze 40 dní uzrálého českého hovìzího.

Zapíjet se bude vybranými pivy z nabídky patnáctky pivovarù, k dispozici budou piva svìtlá i tmavá, vydatná i lehká, silná i nealkoholická, ovocná, speciální, kvasnicová…, zkrátka každý pivovar přijde s tím nejlepším, co vaří. Festivalová menu jednotlivých podnikù jsou k vidìní na webových stránkách festivalu (www.gurmanfestival.cz).

Přirozenì nebudou chybìt ani kuchařské exhibice, o které byl při loňském ročníku Gurmán festivalu obrovský divácký zájem. Návštìvníci se mohou tìšit na tipy a triky od nejlepších českých šéfkuchařù, jako je Jan Punčochář (Restaurant Le Terrior), Roman Paulus (šéfkuchař hotelu Alcron a Kuchař roku 2009/10), Petr Stádník (Makro), Jan Horký (Intercontinental Praha), Ivan Vodochodský (Vite Gusto) a neúnavný propagátor kvalitní stravy a zakladatel PRAKULu Roman Vanìk, který diváky pobaví přednáškou o nešvarech a zlozvycích v restauracích.

Bohužel bude chybìt nekompromisní Zdenìk Pohlreich (Restaurant Divinis a Imperial), kterého pracovní povinnosti donutily na poslední chvíli účast na festivalu zrušit.

„1. kvìtna otvíráme novou restauraci ve Švýcarsku“ říká Zdenìk Pohlreich „přesný termín nebyl dlouho jasný, ale na přání Švýcarù byl nakonec otevíracím dnem určen 1. kvìten. Je mi moc líto, že nebudu moct být v Hradci, protože loňská akce se mi moc líbila. Atmosféra při kuchařské exhibici i počet divákù mi připomínal koncert rockové hvìzdy. Práce však volá a tak vás zkusím alespoň telefonicky na dálku pozdravit“ přislíbil Pohlreich.

Třešinkou na dortu bude exhibice jedné z nejšikovnìjších a nejkrásnìjších cukrářek Kateřiny Fornùskové (z Pohlreichova Café Imperial) na téma „Ach, ta čokolááááda“, kde předvede nìkolik jednoduchých receptù ze suroviny, které jsou připisovány afrodiziakální účinky.

Letošní novinkou bude dražba mistrovsky připravených pokrmù, jejíž výtìžek poputuje na dobročinné účely. Výtìžek dražeb bude vìnován sociálním subjektùm, které vyberou mediální partneři Gurmán festivalu. Dražba probìhne vždy na začátku každé kuchařské show a 10 šťastlivcù, kteří si místo a pokrm vyhrají, zasedne k prostřené tabuli umístìné na úrovni pódia, kde o nì postará profesionální obsluha. Hosté tak budou moci sledovat práci kuchařských mistrù z bezprostřední blízkosti a ochutnat jejich skvìlé výtvory.

„Chceme lidem představit naše špičkové kuchaře, kteří by mìli konečnì vyjít z anonymity svých kuchyní a stanout v centru pozornosti, kam po právu náleží. Je na čase v lidech zbořit vžité představy, že kuchař je umaštìný a tupý tvor pohybující se v kuchyni. V zahraničí jsou nejlepší kuchaři lidmi zbožňováni a médii hýčkáni stejnì jako hvìzdy show byznysu, s nímž má kuchařské řemeslo mnoho společného.“ říká Ivan Vodochodský, který se na organizaci festivalu podílí. „Proto jsem šťasten, že na letošní Gurmán festival přijal pozvání mùj kamarád a učitel, první a zatím jediný český držitel nejvyššího kuchařského ocenìní – michelinské hvìzdičky, šéfkuchař Pavel Pospíšil, který má svùj skvìlý restaurant Pospisil´s Krone v nìmeckém Bühlu. Pavel vloni přiletìl i se svým týmem soukromým letadlem festival pozdravit, lidé ho nadšenì uvítali, on si dal pár ochutnávek a s příslibem, že se tu příští rok ukáže, zase odletìl. No a své slovo splnil.“ usmívá se Vodochodský.

V rámci doprovodného programu se opìt představí nejlepší baristé a soutìž Barista Open, kterou doprovodí nejrùznìjší přednášky o přípravì kávy, její kvalitì a pùsobení na zdraví. „Káva letos dostane ještì více prostoru než minulý rok, stejnì tak tomu bude u vína, kterému vìnujeme celý hangár. Jednou z dalších novinek, která zpestří letošní nabídku, bude Svìt na talíři, perličky z cizokrajných kuchyní, kterým poprvé vìnujeme vlastní prostor. Ochutnáme japonské sushi i maďarský guláš. Zajímavá bude sobotní prezentace partnerského slovinského Novego mesta, kde ochutnáme speciality jako víno Cviček nebo pražen krompir, což jsou pečené brambory.“ říká Ivan Vodochodský. Návštìvníci mohou načerpat inspiraci při sledování filmù s gastronomickou tématikou, které byly ocenìny na Mezinárodním festivalu gastronomických filmù a pořadù Znojemský Hrozen. Dìti se mohou vyřádit v hlídaném dìtském koutku plném kreativních dìtských her.

A na závìr dvì dùležité poznámky pro návštìvníky:
1. Pro kuchaře, barmany a číšníky, kteří přijdou v čistém profesním úboru, je vstupné na festival zdarma.
2. Dopravní podnik Hradec Králové posílí linku č. 15, která bude končit u letištì. Na ní bude navazovat nonstop kyvadlový provoz autobusu, který bude ZDARMA pendlovat mezi bránou letištì a vstupem do areálu Gurmán festivalu. Organizátoři tak vyslyšeli četné připomínky zejména starších návštìvníkù loňského festivalu a díky této nadstandartní službì ušetří dlouhou pìší trasu od zastávky ke vstupu do areálu.

FAQ:

Jaká bude otvírací doba?
V programu je sice uvedeno, že od 11 do 19h, ale pokud budou chtít lidé jíst a pít, nikdo je nevyžene. Tudíž ta zavíračka je jen taková orientační.

Kolik přibližnì bude stát jedno jídlo?
Ceny menu se budou pohybovat v rozmezí od 25 do 100,- Kč. Piva budou prodávána za jednotnou cenu 25,- Kč. Naším přáním je, aby návštìvníci ochutnali co nejpestřejší nabídku a proto restaurace a prodejci budou prodávat jídla i v degustačních, tj. malých porcích. Bude se platit speciálními platidly, která si zakoupíte v areálu.


Budou pokrmy připravovat kuchaři přímo na místì, nebo je budou ze svých domovských restaurací dovážet?
Pokrmy budou připravovány jak v domovských kuchyních restaurací, tak na místì, dle technologické náročnosti přípravy jednotlivých jídel.

Na festival dorazí i Pavel Pospíšil, jediný český kuchař, který byl držitelem hvìzdy Michelin. Co má přesnì za program? Bude mít nìjaké kuchařské show?
Ano, Pavel bude mít mít závìrečnou show v nedìli odpoledne. Předvede svoje jarní menu, kde použije sezonní suroviny, jako je jarní kuřátko, candát, medvìdí česnek a chřest. Jeho vystoupení bude určitì patřit k vrcholùm festivalu, protože je nejenom skvìlým kuchařem, ale i zábavným a vtipným showmanem.

Co zajímavého dál čeká návštìvníky?
Na festivalu slavnostnì zahájíme letošní sezónu chřestu a farmářskou tržní sezonu. Určitì bude stát za ochutnávku cokoliv, co bude nachystáno.

V baristickém úlu probìhne soutìž Barista open, kterou má pod svou taktovkou fantastický italský kávový mág Roberto Trevisan, muž, který zasvìtil svùj život kávì a návštìvníci poznají, proč tomu tak je. Své barmanské umìní předvede Karel Zapalač, čtyřnásobný Mistr Republiky v klasickém barmanském umìní.

Za ochutnávku budou jistì stát i vína, kde kromì produktù tuzemských zaujme stánek s víny Rakouskými. Bude to jistì zajímavé porovnání.

V Kino úlu probìhne projekce vítìzných soutìžních snímkù z festivalu gastronomických pořadù Znojemský Hrozen. Mùžete se tìšit na filmy a seriály s kulinářskou tématikou


Bylo by možné se na váš festival zaakreditovat?!?
Samozřejmì

Gurmán festival

Zdroj: Martin Boltík
Publikoval: Redakcia GREGI.NET