Dni priateľov Bratislavy a Deň bratislavských sprievodcov!

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) sa chce poďakovať  svojím sprievodcom za spoluprácu počas tohtoročnej hlavnej turistickej sezóny a rovnako Bratislavčanom za priazeň preukázanú v r. 2010 pri návšteve  jeho  cestovnoruchových  a kultúrnych aktivít. 

BKIS si vybralo  pre túto príležitosť  práve termín Svätormartinských dní v Bratislave, ktoré sú spojené s oslavou sv. Martina – jedného z patrónov Bratislavy zosobňujúceho symbol dobročinnosti a pokory. Deň sv. Martina znamenal v minulosti  pre Bratislavu nielen hody, ale aj ukončenie všetkých aktivít konaných pod holým nebom. “Symbolická stopa sv. Martina“  umiestnená na podstavci známej sochy  v Dóme sv. Martina  je súčasťou Európskej cesty sv. Martina, ktorá tvorí  medzinárodný kultúrno-turistický  projekt a spája mestá Tours vo Francúzsku  a Szombathely v Maďarsku. Bratislava sa stala jej súčasťou v roku 2007. Deň sv. Martina bol v minulosti aj dňom spoločných stretnutí členov  Kruhu priateľov Bratislavy, ktorého vznik sa datuje k roku  1966, kedy vznikla Bratislavská informačná služba (BIS) – predchodkyňa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

• BKIS pripravilo a zrealizovalo počas svojej  7-ročnej existencie (2004-2010)  pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy množstvo zaujímavých akcií a produktov.
• Informačné centrum, ktorého vznik sa viaže k roku 1965,  poskytlo obyvateľom a návštevníkom mesta počas  7 rokov trvania BKIS odpovede na viac ako 670 000 priamych dopytov v 7 cudzích jazykoch. Turistické informačné centrá BKIS sú otvorené celoročne 7 dní v týždni.
• Úsek sprievodcovskej činnosti BKIS sprostredkoval počas sedemročnej existencie pre svojich  klientov 6.858 prehliadok v 14 jazykoch.
• Vlastivedné oddelenie ponúka ročne pre priateľov Bratislavy v priemere 50 vlastivedných vychádzok a prednášok. Za obdobie 7-ročnej existencie BKIS sa ich  zúčastnilo viac ako 11.000 účastníkov.
• Profesionálna práca sprievodcovského a vlastivedného úseku  by nemohla existovať bez úseku zabezpečujúceho vzdelávanie a výchovu vlastivedných sprievodcov po Bratislave. Tradícia organizovania kurzu vlastivedného sprievodcu BIS sa datuje od roku 1966 (v rokoch 1958-1965 kurz realizovalo vlastivedné stredisko Mestského domu kultúry a osvety), od svojho vzniku, t.j. od roku 2004 pokračuje v jeho organizovaní BKIS. Kurz vlastivedných sprievodcov po Bratislave je akreditovaný  Ministerstvom školstva a ročne ho úspešne absolvuje v priemere 30 – 35 nových sprievodcov. O kurz je každoročne veľký záujem, a to nielen zo strany budúcich adeptov na sprevádzanie, mnohí frekventanti chápu účasť na kurze ako možnosť ďalšieho vzdelávania v rámci svojej odbornej práce napr. v múzeách, galériách, cestovných kanceláriách a pod.

Program Dní začína v piatok 12.11.2010 bezplatnými tematickými prehliadkami pre základné a stredné školy. K termínu uzávierky sa prihlásilo 793 žiakov a študentov.

V piatok večer o 17:00 hod. pokračuje program ocenením sprievodcov BKIS, ktorí dlhoročne sprístupňujú históriu a súčasnosť nášho mesta jeho návštevníkom i obyvateľom a stretnutím bratislavských sprievodcov so zástupcami mesta a vedením BKIS. Slávnostný akt sa uskutoční v Primaciálnom paláci, súčasťou tejto slávnostnej udalosti bude aj oficiálne založenie Klubu bratislavských sprievodcov.

Sobota 13. novembra je venovaná bezplatným interaktívnym 30 – minútovým prehliadkam ulíc historického centra spojená so súťažou a zlosovaním o atraktívne ceny pod názvom Vedeli ste že…?!

Prehliadky sa budú konať v čase od 10:00 do 16:00, bratislavskí sprievodcovia budú k dispozícii na nižšie uvedených stanovištiach:

1. Michalská brána (sprievodkyňa – výklad – Michalská a Ventúrska ulica)
2. Nám. Ľ. Štúra (sprievodkyňa – výklad –  Nám. Ľ. Štúra a Hviezdoslavovo námestie)
3. Primaciálne námestie – pred TIC BKIS (sprievodkyňa – výklad –  Primaciálne námestie a Laurinská ulica)
4.  Hlavné námestie – Rolandova fontána (sprievodkyňa – výklad –  Hlavné námestie a Panská ulica)
          
           
O priebehu súťaže budú informovať hostesky na jednotlivých stanovištiach a pracovníci Turistického informačného centra BKIS na Klobučníckej ul. 2, kde bude možné aj odovzdať vyplnené súťažné hárky. Súťažiť sa bude o atraktívne ceny, zlosovanie prebehne 14.11. 2010.

Zdroj: BKIS
Publikoval: Redakcia GREGI.NET