Citadela – Sven Vath: Party Animal!

Shrnout kariéru a život Svena Vätha v nìkolika odstavcích je prakticky nemožné, neboť o každém víkendu této legendy by se dala sepsat samostatná kniha plná neskutečných historek a zážitkù, kterým by však dokázali vìřit jen ti, kteří už nìkdy Svena Vätha vidìli naživo.


Ale začnìme pìknì od popořádku…

26. října 1964 přichází, v Oberhausenské porodnici poblíž Frankfurtu, malý Sven na svìt. Už v dìtství se projevuje daleko aktivnìji a divočeji než jeho vrstevníci a jak sám tvrdí – v roce 1982 jeho puberta propukla do takové míry, že se z „malého Svena“ stal bavič. Ve stejném roce získává rezidenturu v Dorian Gray clubu a naplno proniká do zvrhlé nìmecké módy 80. let, která si zakládala na pestrobarevných kostýmech a kultu Davida Bowieho.

Sven Vath

O rok pozdìji se Sven dostává do dalšího vyhlášeného klubu Vogue, kde se prezentuje jako nekomerční DJ, prosazující svùj styl hraní a showmanství. Šampaňské teče proudem a baví se celý parket! O rok pozdìji získává víkendovou rezidenturu i zde a začíná si budovat vlastní fanouškovskou základnu.

Od roku 84 začíná do Evropy pronikat záoceánské pojetí Housu a kluby se stávají útočištìm gayské komunity. Možná právì v této dobì odkoukal Sven Väth, jak správnì líbat jednoho z nejlepších techno DJù svìta – Richieho Hawtina:

V roce 86 začíná pracovat na svém mezinárodním renomé, chvíli pracuje na Ibize a po návratu do Frankfurtu se stává členem kapeli OFF (Organization For Fun), s kterou vydává legendární singl „Electrica Salsa“

Jistì jste si všimli Svenových dokonalých tanečních kreací, které přesnì po dvou letech od vydání tohoto singlu, odjel prezentovat na živo do Paříže. Po nìkolika mìsících se vrátil zpátky do rezidentního klubu Vogue, který zanedlouho kupuje napùl se svými kolegy z OFF. Celý klub projde rekonstrukcí a dostává název Omen. Patří mezi jedno mála míst v Nìmecku, kde se hraje acid sound. Sven však nikdy nebyl ostře vyhranìný pouze na jeden hudební styl, a proto stále produkuje i housové tracky a navazuje spolupráci s unzávaným Jeanem Michelem Jarrem.

Začátkem 90. let se začíná orientovat i na trance a techno a se svým DJ bagem létá po celém svìtì. V roce 94 ho tisk označuje za „jedinou nìmeckou pop star“, což v nìm budí houževnatost a začíná tak pracovat na albu „The Robot, The Harlequin And The Ballet Dancer“, ke kterému pozdìji vyjde i remixové album, na kterém se podílejí Underworld, Speedy J, B-Zet a další.

Sven Vath

O dva roky roky pozdìji rozjíždí značku COCOON, jakožto turné, s kterým projel hlavní nìmecká mìsta a následnì i Severní Ameriku. V oblasti produkce začíná pronikat i do filmové hudby (film The Cold Finger). V roce 1995 hudební magazín MIXMAG zařadil jeho album Accident in Paradise mezi 50 nejlepších tanečních alb historie, ačkoliv první skladba je v techno stylu, zbytek je mnohem klidnìjší, jako například skladba „Coda“, která zahrnuje pouze flétnu a cembalo Pod hlavičkou Virgin records vydává v roce 1998 album Vision, na kterém nalezneme prvky techna, house, trip hopu a elektra. S tímto počinem se vydává na celosvìtové turné, bìhem kterého odehrává své sety na všech kontinentech!

Na přelomu tisíciletí začíná Sven Väth naplno budovat značku Cocoon recordings a snaží se propojovat hudbu s dalšími umìleckými smìry, především architekturou a celkovou vizuální stránkou parties. Vše vyvrcholí v roce 2005 stavbou jednoho z nejluxusnìjších klubù v Evropì, s překvapivým názvem, COCOON.

V roce 2000 vydává Sven Väth první ze série legendárních mixovaných kompilací „Sven Väth In The Mix – The Sound Of The First Season“. Své DJské umìní předvádí na zásadních festivalech jako jsou I Love Techno, Dance, Rave on Snow a Mayday. Novì získává rezidenturu v jednom z nejznámìjších klubù na Ibize – v Amnesii. V jeho tìle však neutuchá ďábel, a proto se rozhodne oprášit své taneční kreace ve společném klipu s Miss Kittin – remixu známého hitu Je T’aime…moi non plus.

Nadále veškerá svá turné propojuje s ostatními formami umìní a bìhem svých nìkolikahodinových setù se vždy snaží nabídnout publiku co nejintenzivnìjší zážitek. V roce 2008, bìhem dovolené v Thajsku, se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Ninou Peter, ve stylu klasického buddhistického obřadu. Ačkoli mùže Sven Väth pùsobit jako bohém, jedná se o neskutečnì pracovitého človìka, který se snaží neustále rozvíjet značku Cocoon, objevovat nové talenty, posouvat hudební prožitek do vyšších dimenzí a přitom si dokáže každý večírek užít naplno, jako zamlada! Ostatnì zkuste si do vyhledávače YouTube zadat jméno Sven Väth a máte na hodiny kvalitní zábavy vystaráno. Mùžete na vlastní oči vidìt, jak dokázal v 7 ráno roztancovat Davida Guettu na Balaton festivalu, legendární stage diving nebo naprosto originální taneční kreace na všemožných after parties.

Sven Väth je živel, je to party animal, je to človìk, kterého lidé milují po celém svìtì, je to záruka vydařené party a setù, které vás provedou vesmírem!

Sven Vath
Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET