Citadela: Posledné VIP vstupenky v predaji!

Posledních 200 ks VIP vstupenek zbývá v předprodejní síti Ticketportal k prodeji. Následnì bude VIP předprodej zastaven. A co VIP vstupenky na Paula van Dyka zahrnují?

Speciální parkování u Pavilonu P (hlídané)
Zvláštní vchod bez tlačenic a dlouhých front
Privátní balkón přímo naproti hlavnímu pódiu
Privátní terasa s restaurací a jezdícími schody
Zdarma VIP šatna
Páska VIP Paul van Dyk
Privátní VIP bar, míchané nápoje

VIP návštìvník bude mít k dispozici kromì parkování přímo u oddìleného vchodu do pavilonu P se separátní šatnou, také 2 samostatné VIP zóny, kde mùže strávit party (kromì všech dalších, bìžných prostor pavilonu). Jednou z nich je osvìdčený prostor se dvìma balkóny a samostatnými WC. Druhá zóna je přímo u hlavního pódia akce, tudíž VIP návštìvník bude mít možnost také sledovat, jak akce vypadá z druhé strany, a to z bočního pohledu DJe.

V druhém VIP sektoru budou také kožené sedačky a moderní Redbull bar s širokým výbìrem nápojù. Zajímavostí jistì bude, že v tomto VIP sektoru budou svùj čas také trávit samotní DJs – zda sem zavítá i samotný Paul van Dyk se necháme překvapit:)

V prodeji samozřejmì zùstávají vstupenky za 699,- CZK

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET