Citadela: Paul Van Dyk meri do Brna – praktické informácie!

Nákres uspořádání pavilonu P


pre zväčšenie kliknite na obrázokBVV – PAVILON P

– Video: https://www.youtube.com/watch?v=nQIfafQfbXE
– Adresa: Výstavištì 1, 647 00 Brno

– Vstupní brány:
– pro vstup do areálu BVV využijte bránu č.7, viz.mapka
– pro vjezd do areálu BVV využijte bránu č. 9, viz. mapka

– Parkovištì:
– po vjezdu bránou č.9 budete navigováni na parkovištì (parkovné vybírá BVV a to 100 CZK za vozidlo)

– VIP parkovištì:
– po vjezdu bránou č.9 budete navigováni na parkovištì VIP. Držitelé VIP vstupenek  mají parkovné zdarma

– Hlavní vstup do pavilonu P
– majitelé vstupenek z předprodeje a návštìvníci kupující si vstupenky na místì, využijí hlavní vchod do pavilonu P (přímo u parkovištì pro návštìvníky), který bude rozdìlen na tři koridory, a to 2 pro předprodeje a 1 pro nákup vstupenek na místì. Součástí vstupního foaye jsou šatny, kam si mùžete odložit.

– VIP / Guest vstup do pavilonu P
– majitelé VIP vstupenek a akreditování partneři využijí VIP a GUEST vstup z boku pavilonu, přímo u VIP parkovištì (označené vstupní dveře VIP nebo GUESTLIST)
– upozorňujeme, že VIP a GUEST jsou dva rùzné vchody.
– U tìchto vchodù jsou také připravené šatny, které mají akreditovaní nebo vip návštìvníci zdarma

DOPRAVA
– Autobusem – využijte autobusové linky 44, 84, 405, 406 a vystupujte na zastávce Riviera
– Autem – jeďte smìr pisárecký tunel, před vjezdem do tunelu sjeďte na bránu č. 9


pre zväčšenie kliknite

HLAVNÍ PODIUM

VSTUPENKY
– už samotné předprodeje dávají  jasné znamení, že akce Citadela bude rekordní a je o ní abnormální zájem. Jelikož pavilon P je pro tak vysokou návštìvnost připraven,  bude na akci dostatečný počet vstupenek pro všechny, kteří si chtìjí zakoupit lístek na místì, a to za cenu 800,-

TIMETABLE
19:00 – 21:00  Loutka ( Cz )
21:00 – 23:00  Toxic Noiz ( Pl )
23:00 – 01:00  Michael Burian ( Cz )
01:00 – 04:00  Paul van Dyk ( De )
04:00 – 05:30  Pico ( Sk )
05:30 – 07:30  Orbith & Jerry( Cz )

PRAKTICKÉ

Hlavní scénu akce Paul van Dyk Volume tour 2010 budou tvořit projekční LED plochy přesahující 150 m2. O ozvučení se postárá renomovaný systém L’acoustic, a to včetnì dozvukù pro tribuny a další místa tak, aby každý návštìvník mìl 100% požitek z hudebních výkonù. Ozvučení bude zavìšené a výkonovì o 1/3 silnìjší než na minulé Apokalypse. Součástí scény bude samozřejmì laserový a svìtelný park, atmosféru jistì také umocní performance show v kostýmech Grupo Caliente.


Jelikož se na Citadelu chystá opravdu hodnì návštìvníkù, budou toalety pavilonu P posilnìny o další , externí. Standarní WC najdete ve vstupní foaye, více kapacitní jsou vpravo při příchodu do hlavní haly. Externí WC jsou pro bìžné návštìvníky umístìny ve venkovním sektoru (vpravo od podia)  VIP klientela má toalety v druhém podlaží a ve svém, oddìleném venkovním sektoru, do kterého se dostanou z VIP sektoru u hlavního podia.(vlevo od podia)

ZAJÍMAVOST

Paul van Dyk přiletí do Brna svým privátním letadlem, u kterého na nìj bude čekat požadované vozidlo a vyškolení bodyguards. Tito pánové se budou Paulovi 100 % vìnovat po celou dobu pobytu v Čr. Zajímavostí možná také je, že tour manager Paula van Dyka příletí samostatnì z Londýna a bude na akci dohlížet na celkovou instalaci ozvučení a další AV techniky již od samotného počátku příprav akce Citadela.  

Podmínky pořadatele

Bez povolení pořadatele je přísný zákaz instalovat a distribuovat reklamní tiskoviny a předmìty. Na akci Citadela je zakázáno donášet vlastní nápoje, drogy, zbranì a jiné nebezpečné předmìty. Přísnì zakázán je prodej vstupenek v okolí akce mimo oficiální pokladnu. Platné vstupenky zakoupíte pouze na pokladnì pavilonu P.

Návštìvník s bìžnou a VIP vstupenkou  nemá možnost opakované odcházet z pavilonu P. V případì opuštìní pavilonu ztrácíte možnost se bezplatnì vrátit zpìt.

Pump this party!


[ Kompletné informácie v PDF ]

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET