Citadela: Paul Van Dyk – ďalšie zaujímavé informácie!

Paul Van Dyk je pojem. Snad každý toto jméno již nìkdy slyšel. V dubnu se po více jak deseti letech Paul představí v Brnì na výstavišti v moderním pavilonu P. Paula van Dyka jsme si již kompletnì představili, ale i přesto je ještì stále co psát. V dnešním tématu se zamìříme především na výčet jeho cen a úspìchù a také si představíme charitativní projekty, ve kterých se mistr Paul van Dyk angažuje.

Charitativní organizace jsou součástí našeho života. Bez nich by spousta vìcí nebyla tak ideálních, jak se jeví. Jsou potřeba a je dùležité je mít. Tyto organizace potřebují nejen peníze, ale také známé tváře, které v kampaních promlouvají k lidem. Paul van Dyk je jedním z tìch, kteří se aktivnì zapojují do zlepšení naší planety pomocí tìchto organizací.

Nadace a charitativní organizace, ve kterých se Paul van Dyk angažuje

Unicef – Dìtský fond Organizace spojených národù (United Nations Children’s Fund) je částí Organizace spojených národù. Je to nejvìtší svìtová organizace, která se celosvìtovì zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dìtí a podporou jejich všestranného rozvoje.

Greenpeace – Greenpeace je kontroverzní, nevládní organizace pro ochranu a zachování životního prostředí. Organizace má dnes přibližnì 3 miliony členù ve 41 zemích svìta. Organizace je, podle svých slov, apolitická a finančnì nezávislá na vládách a korporacích ve svìtì.

Akanksha – Is a Children Project in India – Akanksha nadace je nezisková organizace s vizí, aby všichni lidé byli vzdìlaní a jejich dovednosti byly zpùsobilé k životu na této planetì. Akanksha pracuje především v oblasti vzdìlávání a řešení neformálního vzdìlávání. Bìhem uplynulých 19 let se organizace rozšířila z 15 dìtí v jednom centru na více než 3500 dìtí v 58 centrech a 6 škol.

Amnesty International – Celosvìtové hnutí lidí, kteří bojují za zlepšení lidských práv pro všechny.

Dance4Life – Dance4Life je mezinárodní organizace, která společnì s mladými lidmi usiluje o lepší informovanost lidí o nemocech HIV a AIDS. Pracuje také na kampaních, které pomáhají tyto nemoci snižovat.

Project „Rückenwind“ Social Support – Nadace zamìřená na sociální dovednosti pro dìti. Jejich program je zamìřený na dìti z Konga ve vìku od 3 do 12 let. V prùbìhu přípravy podporují dìti v jejich sociálních dovednostech, jejich chování a učení pro před-školní den.

Berliner AIDS-Hilfe e.V. – Helpdesk and Advisory Service – Berlínská organizace zabývající se poskytováním informací v otázkách AIDS a HIV.

Zde je jasnì vidìt, že Paul van Dyk není jen DJ a producent, ale především človìk se srdcem, kterému záleží na tom, co se dìje kolem nìj. Organizace podporuje nejen svým jménem, ale také finančnì. Jak je vidìt, tato planeta mu není lhostejná.

Mimo toto vše se také podílel na kampani ROCK THE VOTE, kde spolu s umìlci jako Bono Vox, Mary J. Blige a nebo třeba Leny Kravitz vyzýval americkou mládež, aby uplatnila své právo volit v prezidentských volbách. To bylo poprvé, kdy se interpreti elektronické hudby zapojili do kampanì podobného druhu.

Paul van Dyk a jeho úspìchy

Ne každému se povede to, co Paulu van Dykovi. Výčet jeho cen zabere hodnì místa, ale i přesto je potřeba si je připomenout. Výjimečnost tohoto umìlce a to, jak přistupuje ke své kariéře hudebního producenta a DJe, je vidìt nejlépe na odezvì od publika. Na to si však ještì budeme muset 2 mìsíce počkat. Teď si ho představme tak, jak ho hodnotí ostatní.

Jednou z nejvýraznìjších cen, kterou se Paul van Dyk mùže pyšnit, je obdoba Oscara, kterou dostal za hudbu k mexickému filmu Zurdo. Zde se mùžete podívat na trailer k tomuto filmu:

Trailer k filmu ZURDO

Zurdo

A zde už je výčet hudebních cen, které Paul van Dyk za svoji kariéru obdržel. Myslím, že není potřeba více komentovat.

•     1999 DJ Mag Music Maker
•     1999 Best International DJ
•     1999 Best international Award
•     1999 Man of the year by Mixmag
•     1999 Leader of the Trance Nation
•     2003 Best European DJ (Miami Winter Music Conference 2003)
•     2003 Second best trance track Paul Van Dyk – Nothing But You
•     2004 America’s Favorite DJ
•     2004 Best International DJ
•     2004 Best Event
•     2004 Best Music in a Commercial (Motorola)
•     2004 Mexican Oscar for his soundtrack in the film “Zurdo”
•     2004 Best Music Maker“ by DJ magazine
•     2004 Big winner at the Dancestar Awards
•     2005 WMC 2005 best track house progressive/trance: Nothing but You (Paul Van Dyk)
•     2005 WMC 2005 best international dj
•     2005 America’s Favorite DJ
•     2005 Best dj for Dance/Electronic Album for his original album Reflections
•     2005 The International Dance Music Award (IDMA) for Best Euro DJ
•     2005 DJ Mag No 1 DJ
•     2005 Best Producer Trance Awards
•     2005 Best Global DJ Trance Awards
•     2006 Best Global DJ (Miami Winter Music Conference 2006)
•     2006 Best record label VANDIT>
•     2006 Best Producer (Miami Winter Music Conference 2006)
•     2006 Best Global DJ, Best NuNRG/Euro Track
•     2006 DJ Mag No 1 DJ
•     2006 Best Global DJ Trance Awards
•     2006 Best Producer
•     2006 Best Mix Compilation for The Politics of Dancing 2
•     2006 Cross Of Merit From The City Of Berlin
•     2006 Best HI NRG / Euro Track for „The Other Side“ (Miami Winter Music Conference 2006)
•     2006 B.Z.-Kulturpreis 2006
•     2007 Best Ortofon European DJ (Miami Winter Music Conference 2007)
•     2007 Best DJ by trance awards
•     2007 Best producer by trance awards
•     2007 Best label vandit by Trance awards
•     2007 2nd Best Remixer by Trance awards
•     2007 3rd Best live act by Trance awards
•     2007 2nd best resident by Trance awards
•     2007 Best club night CREAM Ibiza by Trance awards
•     2007 Best album In Between by Trance awards
•     2007 3rd Best radio show vonyc by Trance awards
•     2007 5th Best website by Trance awards
•     his regular 6 hour set at “Gatecrasher” was voted as the „second best club night ever“
•     Best international DJ by Musik Berlin, Zürich, Amsterdam, Londres, Paris, Milan, New-York, Mexico, Singapore
•     2008 Best international DJ by the Ministry of Sound
•     2008 Best international Producer by the Ministry of Sound
•     2009 Best international DJ by the Ministry of Sound
•     2009 Best international Producer by the Ministry of Sound
•     2009 Best Track „Home“(Paul Van Dyk Club Mix)by the Ministry of Sound
•     2009 Best Dj National Paul Van Dyk by Raveline Poll 2009
•     2009 Best Album 2009 „VOLUME“ in the Raveline Poll 2009
•     2009 best Trance Label national „VANDIT Records“ in the Raveline Poll 2009
Spoustu úspìchù také dosáhl na producentském poli. (# znamená nejvyšší umístìní v dané hitparádì)

Studiové alba:
•     2000: Out There and Back – #12 UK, #19 Germany, #41 Australia
•     2003: Reflections – #8 Germany, #3 U.S. Top Electronic Albums
•     2007: In Between – #20 Germany, #63 UK, #88 Switzlerland, #115 Billboard 200, #2 Top Electronic Albums
•     2009: Volume: The Best of Paul van Dyk – #18 Germany, #34 UK
     Singly:
•     1998: For An Angel – #28 UK Singles Chart, #44 Germany, #74 Eurochart
•     1999: Another Way/Avenue – #13 UK, #26 Netherlands, #49 Eurochart, #52 Germany
•     2000: Tell Me Why (The Riddle) – #7 UK, #45 Germany
•     2000: We Are Alive – #14 Germany, #15 UK, #29 Netherlands
•     2003: Nothinng But You – #3 Netherlands, #11 Germany, #6 Billboard’s Hot Dance Club Play, #44 Eurochart, #34 Irish Singles Chart, #14 UK, #76 Switzerland
•     2003: Time of Our Lives/Connected – #41 Ireland, #34 Eurochart, #28 UK, #14 Germany, #47 Austria, #70 Switzerland
•     2004: Crush – #9 Spain (2006), #42 UK, #48 Germany, #89 Netherlands
•     2005: The Other Side – #33 Germany
•     2007: White Lies – #3 U.S. Hot Dance Club Play, #73 Austria, #38 Germany
•     2008: Let Go – #13 U.S. Hot Dance Club Play, #21 Germany, #7 Netherlands, #3 Greece
•     2009: Home – #64 Germany
•     2009: For An Angel 2009 – #68 UK Singles Chart, #21 Germany

Zde není potřeba už cokoliv psát. Hudební a DJská ikona se valí na Brno! Pozornì naslouchejte všemu, co se na této party chystá. Paul van Dyk totiž patří mezi ty výjimečné, kteří vždy baví. Nikdo neví, kdy budeme mít opìt možnost ho u nás slyšet.

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET