Citadela: Paul Van Dyk a jeho návštevy ČR!

Stalo se pravidlem, že jednou ročnì přijíždí Paul van Dyk exkluzivnì do Čr, aby zde odehrál svùj set a představil sebe a svoji vizi hudby. Jsme natolik malá republika, že vozit ho vícekrát ročnì, ztratilo by jeho vystoupení na té exkluzivitì, které se mu dostává. Píše se rok 2010 a Paul van Dyk přijíždí opìt k nám. Dalo by se říci, že přesnì po roce. Letos pouze vymìnil své domovské místo v ČR (Prahu) za Brno.

Pojďme si představit vystoupení Paula van Dyka slovy reportérù a DJe, kteří se jeho předchozích zastávek u nás účastnili a reporty z akcí, kde hrál, zveřejnili na nìkterém ze serverù vìnujících se taneční hudbì.


14.5. 2004
PAUL VAN DYK
Aréna HC Sparta Praha, Praha
Zdroj: www.techno.cz (Roman)

Nejvíce se ale čekalo na tahouna celého večera, na Paula van Dyka. Přišel na minutu přesnì. Na chvíli zmizel za mohutným ohňovým vodotryskem, ale pak už spustil své tajemné, dlouho natahované intro, při kterém dovedl všechny na parketu až do pomyslného ráje. Jak pomalounku gradoval svùj začátek, o to více ofenzivnìji rozjel následnì svùj set. Co se odehrávalo v davu pod ním si možná dokážete představit. Celé tři hodiny bavil doslova všechny přítomné lidi, a to nehrál kdovíjak jemný trance. Toho jsme se dočkali zejména při jeho vlastních skladbách, kdy nechybìly ty nejvìtší fláky jako „Another Way“ nebo „For An Angel“. Zaznìly i skladby z posledního alba „Reflections“. Není divu, že se Paulovi z tak skvìlé atmosféry nechtìlo a tak si o 10 minut svùj set prodloužil, načež po nepřestávajícím potlesku přidal i nìjaký ten přídavek.


Michael Burian / DJ / JPA: V sobotu jsem prožil opìt nezapomenutelný zážitek. Myslím, že taková atmosféra už dlouho na žádné party u nás doma nepanovala.

Kdybych mìl hodnotit, tak musím po všech smìrech hodnotit pouze pozitivnì. Osobnì jsem žádné nedostatky nenašel. Obzvláštì musím pochválit techniku, jak zvuk, tak svìtla, projekce, lasery a hlavnì výborné publikum. Bylo vidìt a hlavnì slyšet, že jste se v tuto noc přišli opravdu bavit. Myslím, že i PVD mìl podobné pocity, protože když jsem se ho po vystoupení ptal, jak se mu hrálo, mluvil pouze v superlativech. Známe se už opravdu dlouho a tak vìřte, že to myslel naprosto upřímnì. Ještì jednou díky všem clubberùm a organizátorùm a doufám, že brzy prožijeme zase nìco tak výjmečného.


MÁCHÁČ 2005 open air
PAUL VAN DYK
Areál Doksy, Máchovo jezero
Text: Táňa
Zdroj: www.rave.cz (Mácháč – tak jak bylo)

Táňa – „nejlepší party léta“

Podrobnì rozebírat, jak bylo na Mácháči, asi nemá cenu, protože by to bylo hodnì nadlouho. Takže to značnì zkrátím – skvìlý! Pátek jsem si na pláži užila bezvadnì a lepší zakončení prázdnin jsem si přát nemohla. Hudba P. van Dyka jaksi, alespoň pro mì, překryla výkon ostatních DJù, ale i po zbytek noci jsem si ji vychutnávala. Prodírání se davy lidí, boření se do písku, návštìvy barù :) atd. mì dokonale vyčerpaly, přesto ale ve mì ještì hodnì dlouho zùstanou vzpomínky na nejlepší party tohoto léta. Mácháč opìt nezklamal a už teď se tìším na ten příští :)

PAUL VAN DYK
26.6.2006 T-Mobile Arena Praha
Zdroj: Drom.sk (Marosh)

Po malých technických problémech začal ten, na kterého čekala celá hala, Mr. Paul van Dyk. A jak mì minulý týden Armin nebavil a zklamal, tak u Paula to bylo přesnì naopak, bavil jsem se královsky, muzika byla úžasná, projekce dle mého názoru super (nemùžu si pomoct, ale radši „koukám“ DJovi pod ruce, takže prostřihy z kamery rulezz!), zvuk vynikající (zejména ve srovnání s Transmission 2), takže maximální spokojenost! Z tìch vìcí, které Paul zahrál, bych osobnì vypíchnul zejména nádhernou vìc pùvodnì z filmu Zkrocená hora od Gustavo Santaolalla v remixu Gabriel & Dresden (sakra, proč je to do tý Bratislavy, kde v červnu pánové zahrají, taková dálka ?!), Oceanlab – Satellite a samozřejmì jeho vlastní vìci Time of Our Lives či závìrečnou For An Angel – tomu říkám euforie! Samozřejmì, nelíbila se mi úplnì každá skladba, ale vždy, když už jsem začínal mít pocit, že to není úplnì ono, vytáhl nìjaký luxusní track a já se tak celé tři hodiny nádhernì bavil! Ano, pánové a dámy, tohle mì opravdu přihrálo úsmìv na tvář!

PAUL VAN DYK
14.09.2007 Praha Tesla-Arena
Zdroj: www.rave.cz (Paya)

S Dykovým vystoupením jsou vždy spojena velká očekávání. Jeho letošní představení asi neudìlalo radost úplnì všem, protože Paul zahrál – jak je při jeho návštìvách ČR obvyklé – o stupeň tvrdší set, než v jiných zemích (a navíc nešlo v jeho podání o výhradnì tranceovou show). Nesl totiž výrazné známky techna i elektra, na což nìkteří návštìvníci nebyli připraveni. Set se také nevyznačoval jednoznačným příbìhem, nìkteré tracky po sobì následovaly v překvapivých kombinacích a – jak je u Dyka opìt obvyklé – svìtová jednička drtivou vìtšinu songù odehrála s výraznì vyšším BPM, než se kterým je zvykem tyto písnì poslouchat. Na druhou stranu, Paulovo představení s sebou neslo neskutečnou energii, místy až brutální mazec a předvedena byla nejen jeho vlastní produkce, ale také taneční klasika a horké (tedy často tìžko identifikovatelné) novinky. Celkovì se Dykùv set odehrál v techy duchu a na závìr nechybìla tradiční „hitparáda“.

Se závìrečnou sestavou svých písní Paul začal chvíli před koncem plánovaného tříhodinového setu a přidával tak dlouho, že nastavil celkem 30 minut. Hala ho vyprovodila bouřlivým potleskem, kterým vyvrcholila bezvadná atmosféra v nacpané T-Mobile Arenì.

Prague Sessions 2008
PAUL VAN DYK
20.09.2008 Praha O2-Arena
Zdroj: www.rave.cz (Paya)

Bylo pùl jedné v noci a nás čekala více než dvouhodinová one man show. Paul van Dyk se uvedl mj. La Galeriou, krátce na to jsme rozpoznali sampl Pjanoo, Dyk zabrousil také do oblasti elektra a v zápìtí vypálil neskutečnou kombinaci Paul van Dyk – Castaway (Jon O´Bir Remix) + Paul van Dyk – Complicated (Kyau & Albert Remix) + Peter Heppner – Alleinesein (Paul van Dyk Remix). Zvláštì Heppnerova novinka nám připomnìla neménì povedený singl Wir Sind Wir, který svým nezamìnitelným hlasem doprovodil právì zmínìný zpìvák formace Wolfsheim.

Slušnì zaplnìnou O2 Arenou se nesly tóny Paulova živého hraní na klávesy, místy až techy rytmy a nepřetržité kombinace klidnì hned nìkolika skladeb najednou. Mash-upù bylo opravdu nepočítanì, místy byl až problém usledovat tracklist. Paul použil osvìdčené What The Fuck, či lehce psytranceovì ladìné Smack od Simona Pattersona, ale překvapivì zařadil také hitovku Morandi – Angels (Bobina Megadrive Dub Mix). I tenhle letní rozhlasový hit vyťukával Dyk naživo. V další kombinaci se objevil Lenny Kravitz, posléze i impozantní Nick Terranova & Austin Leeds – This Is What You Need vs. Plastikman – Spastik. Ve dvojici se singlem The Other Side Paul van Dyk zahrál i skladbu aktuálního svìtového krále Armina van Buurena (In And Out Of Love v úpravì od Richarda Duranda). Nechybìl Markus Schulz – Cause You Know a následnì vokální čtyřkombinace.
Times Like These od Foo Fighters doplnily Stars od Andyho Huntera a dvojice skladeb Američanù Filo & Peri – Shine On a Anthem. V ten moment nám došlo, že se blíží ten očekávaný okamžik. Za pár minut skutečnì na pódium dorazila doprovodná kapela. To, co spustila, se mìlo vrýt do pamìti všech přítomných. Paul se svými hudebníky předvedl to nej ze své tvorby. Koncert uvedl perfektnì provedený For An Angel, následoval zpìv Johna McDaida k Let Go, klasika Crush, skvìlé Stormy Skies, klasika Another Way, zpìv Josee Hurlock k White Lies, No More Alone v dub verzi, samply Rank 1, spolupráce s Ottavianim Far Away, znovu Josee a Castaway v jejím podání, klasika Nothing But You, Ashley Tomberlin a její Get Back, Ryan Merchant a jeho Talk In Grey, samply Born Slippy a Seven Nations Army, pecka Another Sunday a opìt barokní andìl Ashley a její božský zpìv v New York City. To vše proloženo kytarovými sóly, Paulovými oblíbenými gesty a jen malými technickými problémy.

PURE
PAUL VAN DYK
17.04.2009 Praha SaSaZu

S úderem jedné hodiny ranní přivítal bouřlivý aplaus nìkdejší dvojnásobnou svìtovou jedničku a Paul van Dyk spustil nadupaný mazec. První hodinu řezal hlava nehlava, nesmírnì energickým zpùsobem hraní rozpumpoval celé publikum a ovace na sebe nenechaly dlouho čekat. Z nastoupeného trendu ve druhé hodinì slevil jen mírnì a v té závìrečné se soustředil na svou produkci a zpívané tracky. Dykùv raketový nástup jen potvrzuje zpìtný pohled na jeho trackselection. Hned v úvodu na nás mistr zaútočil svou klasikou For An Angel, nechybìl fantastický Simon Patterson – Thump, hlasivky jsme si mohli ukřičet při singlu Johnny McDaid – My Home a velký úspìch zaznamenal i song Alexe M.O.R.P.H.A. s názvem No Regrets. Překvapila nás předìlaná ikona Nothing But You, rozesmál nás kousek LMFAO – I´m In Miami Bitch, na Paulovo loňské „Ibiza-heslo“ The DJ´s F**king Crazy dal vzpomenout track Tattoo Detectives – Il Salto Fuori. Tou dobou PvD sehrával více trackù najednou!

Samozřejmì nechybìla kombinace s What The F**k. Vrcholem Dykova setu se pro mì tentokrát stala následující píseň, starší pecka Emanuel Top – Mars (Kai Tracid Remix). V Paulovì podání mì dostává už nìkolik let. Široké publikum naopak výraznì ocenilo aktuální hitovku The Killers – Human v mixu od Ferryho Corstena. PvD dál předvedl We Are Alive (a chvíli předtím i The Other Side) ve zbrusu nové úpravì, New York City následovalo ve vizi Super8 & DJ Tab. Vokálovka Lange – Out Of The Sky uvedla blok zpívaného trancu, všeobecné veselí vzbudila popovka Lily Allen – The Fear. Famózní bylo propojení Activa – Remember a Paul van Dyk – Forbidden Fruit. Oblíbení Filo & Peri a jejich Shine On napovìdìli, že se blíží finále. For An Angel v další nové verzi uvedl ikonickou bombu Time Of Our Lives. Závìr se dal tedy zcela přesnì předvídat. Samozřejmì i poslední skladba probìhla tak, jak se Paul v posledních týdnech presentuje. Opìt (a to opakování snad vùbec nikomu nevadilo!) jsme si s Johnnym McDaidem zakřičeli My Home. Už aby tato superpecka zamířila do našich sbírek.

Závìrem: Co k tomu všemu říct? Paul van Dyk jezdí do České republiky každý rok. Jeho fanoušci a příznivci musí vždy celý rok čekat, než tuto superhvìzdu uvidí u nás naživo. Pro spoustu z nich se stalo pravidlem jezdit na zahraniční vystoupení, a to především jeho domovskou Vandit Night. Ne všem Paul van Dyk vždy sedl, ale co víme určitì je to, že vždy odvedl naprosté maximum a dal do svého vystoupení vše, co k nìmu patří. Spousta lidí zná „mistra“ lépe než já. Já ho slyšel pouze dvakrát, ale i přesto si myslím, že Paul van Dyk patří mezi legendy elektronické scény a jeho vystoupení bude stát určitì za to! A víte proč? Protože Paul van Dyk vìnuje hraní 100% své energie a pokud cítí odezvu i od publika, je možné, že se publikum dočká neplánované odezvy i od nìj tak, jak už to nìkolikrát předvedl – velkým přídavkem.

Poznámka: Výtah z reportù nebyl nijak upraven. Reporty a texty zùstaly tak, jak byly prezentovány na uvedených webech.

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET