Citadela: Jerry & Orbith – Paul van Dyk? Pump This Party!

Ahoj kluci, dlouho s vámi nikde nebyl rozhovor takto společnì, takže zkuste nejdříve představit projekt PORNBROS.
Orbith: Myslím, že tento projekt už není třeba nìjak moc představovat, ale jen tak ve zkratce – nezřízené hraní back 2 back bez řádu a pravidel.
Jerry: Projekt Pornbros funguje už asi 6 let. Na jednom ze starších Hradhouseù jsme spolu s Alešem zahráli ranní set kolem pùl osmé a vše nám spolu až neuvìřitelnì bez přípravy sedlo. Po tomto „mejdánku“ dostal Aleš Bleha nápad. Vytvořit nový projekt, kde budeme exkluzivnì vystupovat ve společném setu. V té dobì navíc vydával známý časopis ,,BE“ o elektronické hudbì. Vyrazili jsme za známým fotografem Petrem Krupičkou alias ,,Krupíkem“ udìlat fotky pro tento časopis. Ten nás vyfotil nahé pouze s deskou a propojené s „pupeční šňùrou“ kterou koupil po cestì v řeznictví. Po tomto focení se už projekt musel jmenovat PORNBROS.
   

Další otázka je nasnadì. Co vy a porno? :)
Orbith: Přiznám se, že jsem se nedávno díval, snad po 10ti letech a bylo to docela nudný, asi jsem zvolil špatnou produkci.
Jerry: Co bys rád slyšel? Dvakrát ročnì jezdíme natáčet do Nìmecka staré fekální klasiky☺. Všem došlo že je to fór, ano?:)


Svého času nebyly vaše vztahy zrovna bratrsky ideální – proč jste Pornbros oprášili?
Orbith: Každá doba má svoje, Radek nechal sebou zbytečnì moc manipulovat a tím pádem se choval divnì, ale to stejné jsem mìl tak trochu i já. Každopádnì si myslím, že v současné dobì už je vše ok, já si totiž zvyknul na to, že Radek se už nikdy nenapraví a tím pádem mì mùže vždy jen příjemnì překvapit a to je myslím dobrý, ne? Nicménì, včera, když jsem ulehal do postele, tak mì napadla ještì jedna myšlenka, kam posunout naše hraní, ale to si nechám jako překvapení, dokonce ani Radek o tom mém nápadu ještì neví.
Jerry: Společnì jsme přestali vystupovat v dobì, kdy jsme se začali rozcházet  hudebnì. To byl asi ten hlavní dùvod. Mì začal bavit schranz, bratra to jeho (prostì mu zmìknul mozek) a tak jsme se spíš do sebe jen naváželi. Znovu jsme začali fungovat před nedávnem, a to v okamžiku, když jsme zjistili, že naše hudební cesta se opìt přiblížila. To se nedá plánovat, prostì to buď funguje, nebo ne. To se nedá natrénovat. Každé naše vystoupení je spontánní.


Jak vypadá vaše vystoupení a co vše k nìmu potřebujete? Je to hraní z více playerù a gramofonù, nebo hrajete klasický b2b set?
Orbith: Stačí nám jen klasické vybavení, dva cd playery a dva gramofony.
Jerry: Hrajeme zásadnì z jednoho mixu a používáme dva gramofony, 2-4 CD playery a nejvìtší úlet je, když máme píchnutá sluchátka v jednom mixu.:) Určitì si na každé vìtší vystoupení tvoříme nové, zajímavé (aspoň doufáme) intro☺ Jinak vše je o improvizaci a o tom to je.

Oba dva jste rezidenty parties, které zlehka určují, co se bude  poslouchat. Aleši, ty jsi rezidentem Elektry a ty, Radku, Apokalypsy. Který DJ je vaším snem na vaše rezidentní noci?
Orbith: Tak mùj sen… Určitì bych chtìl na Elektru papa Svena a Moonbooticu, to je teď jediné, co mì tak napadá.
Jerry: To je jasný, Michal David☺. Ne, vìtšinou se na Apokalypse snažíme prezentovat aktuální sound, takže se nechejte opìt překvapit, kdo vystoupí na podzimním díle. Pokud mám být konkrétní, o to ti asi jde, tak je to určitì v současné dobì například Advent s Industrialyzerem atd.  

Kdybyste si mìli vymìnit pozice, co byste udìlali proto, aby se akce stala ještì lepší?
Orbith: Myslím, že Apokalypsa je na velmi slušné úrovni, sice jsem tam teď tak dva roky nebyl, ale co se koukám na reporty a reakce lidí, tak to je v pohodì.
Jerry: Ménì „čumákovat“ a více komunikovat s lidmi. Elektra je svá a koncept bych nemìnil. Poslední vystoupení Extrawelt bylo skvìlé.   

Budete hrát na jedné stagei s legendou elektronické hudby, Paulem van Dykem. Co osobnì pro vás toto jméno znamená?
Orbith: Dj, od kterého jsem slyšel poprvé trance.
Jerry: Je to jeden z mých prvních promotérských počinù, DJ, kterého jsem do Brna přivezl v roce 1995 a který tu předvedl naprosto euforický set. Tìším se na vystoupení po 15ti letech s touto geniální legendou na jednom pódiu.

Paul van Dyk oslovil v ranných letech, kdy se u nás formovala taneční scéna, snad vìtšinu lidí poslouchajících elektronickou hudbu. Je nìjaká „Dykovina“,  která oslovila i vás?
Orbith: PvD – to je pro mì track My Word, Pump this party. Tyto vìci jsem od nìj miloval.
Jerry: Jednoznačnì skladba Pump This Party…

Radku, ty máš jednu veselou příhodu, která je více jak 10 let stará. Jak to tedy bylo poslednì s Dykem v Brnì a jeho příjezdem na hraní?
Jerry: Nejsem centrální mozek lidstva, abych si všechno zapamatoval. Ale v Brnì hrál PVD na jedné z prvních tanečních akcích tohoto druhu. No, letadlem nepřiletìl, jestli to chceš slyšet☺ Ale už tenkrát bylo z jeho hraní cítit nìco výjimečného. Pamatuju si, jak tenkrát byla La Grotta natřískaná asi nejvíc za celou dobu její existence.


Aleši, ty jsi   šéfem v DJ škole. Jaké jsou ohlasy na celý tento projekt? Myslíš si, že to, co si žáci od tebe odnesou, je dobrý základ do budoucna na rozjetí kariéry Dje?
Orbith: Vždy kladu dùraz na to, aby každý žák pochopil podstatu mixování, to jak si s tím pak každý naloží, už je čistì jen na nìm. V djingu jsou vìci, na které človìk přichází dlouho a pracnì, já mu je mùžu vysvìtlit bìhem 10ti hodin, to vidím jako velice pozitivní vìc. O tom, jak se kdo prosadí, už bohužel rozhodovat nemohu, a je to na každém z nich.

Kdo byl tvùj nejlepší žák, co školou prošel?
Orbith: Byl to jeden chlapec ze skautského oddílu, nikdy v životì na nic nehrál, stoupnul si ke gramofonùm a bìhem 20 min. dìlal plynulé mixy, toto jsem nikdy v životì ještì nezažil.

Máte společný radio pořad HIFI, v jakém duchu se odehrává příprava na tyto nedìlní večírky, kdy společnì ladíte moravské domácnosti?
Orbith: Žádná příprava neprobíhá, s Radkem to ani nejde, ale naštìstí jsme tak sehraní, že se mùžeme potkat klidnì minutu před vysíláním a nedìlá nám problém se sladit a připravit.
Jerry: Je to spontánní pořad plný překvapení a nečekaných momentù i pro nás. Snažíme se každý týden prezentovat ty nejnovìjší tracky a sety domácích i zahraničních DJs, projektù. Vše doplňujeme pozvánkami na nadcházející akce a rozhovory v našem „super elektrickém“ křesle – s promotéry a DJi. Prostì si to poslechnìte. Otevíráme brány do pekel každou nedìli od 21.00 do 23.00 hodin na brnìnském Radiu Kiss Hády a v úterý ve stejném čase na ostravském rádiu Kiss Morava.


Je za námi rok 2009, jak jste jej prožili a kde jste trávili vánoční svátky?
Orbith: Rok 2009 byl opìt plný práce a starostí, jak už to teď u mì tak bývá. Vánoce jsem prožil klasicky doma s dìtmi a přítelkyní, bylo to moc hezké.
Jerry: To už šlo ne? ☺

A na závìr zkuste říci jeden na druhého nìjakou perličku…
Orbith: Bohužel to nejde. Je jich spousta, ale nechtìl bych Radkovi nìjak ubližovat, hrozil by mu buď rozvod, nebo nìjaké trestní stíhání.
Jerry: Myslíš o tom přepružencovi?:) To by bylo na malou slohovou práci. Poslechni si v nedìli rádio a dozvíš se…☺

Zdroj: Citadela
Publikoval: Redakcia GREGI.NET