Bonus: Inkognito EP!

INKOGNITO EP je druhý sólový počin Bourka ze SPORTO, který od loňského léta vystupuje a nahrává pod jménem BONUS. Alibisticky by se jeho tvorba dala strčit do neurčité škatulky „alternativní rap“ (ať už to znamená cokoliv), ale INKOGNITO EP nabízí mnohem víc. Přestože se na nových skladbách kromì Bourka podílely i dvì ikony slovenské scény – Karaoke Tundra a DJ Spinhandz – bylo by zavádìjící spojovat ho výhradnì s hip-hopovou scénou.

„Pro mì je dùležitej rap ve svojí ryzí podobì,“ vysvìtluje Bourek: „Vnímám ho jako slovo ulice, tedy nejjednodušší médium který mùže použít každej, kdo má co říct. Módní přehlídky, závody o prachy a prázdný budování kultù osobnosti, to mì nezajímá.“ Jako hudební nosič pro svùj rap využívá BONUS nejrùznìjší hudební žánry, vlastní beaty a samply, ale klidnì i celé cizí skladby – podklady se navíc na koncertech často mìní a vyvíjejí.

BONUS začal fungovat v létì 2009 v podstatì náhodou – Bourek přislíbil sólové vystoupení na festivalu Silver Rocket Summer Solo, aniž by nìjaký vlastní projekt vùbec mìl – a vzít do ruky mikrofon a začít mluvit se dva týdny před koncertem zdálo jako nejjednodušší řešení. Nadšený ohlas motivoval Bourka k tomu, aby svùj jednodenní projekt uvedl do regulérního života a vydal se na cestu. Kromì ryze osobních témat, jaká zámìrnì reflektuje Inkognito EP, se ve svých skladbách vyjadřuje k politickým i společenským záležitostem nebo komentuje dìní na DIY a punkové scénì. Právì ta je totiž pro BONUSE stìžejní platformou. „To, co dìlám, je vlastnì punk oblečenej do jinýho žánru“, říká Bourek. „Prostì mluvim nahlas a přímo o vìcech, co jsou pro mì dùležitý.“


BONUS – INKOGNITO EP
(Starcastic Records, MP3 free download, 15 min 8 sec.)
Inkognito EP vydává Starcastic jako free mp3 download

BONUS – INKOGNITO EP
01. Probuď se, vstaň a bìž

02. Šest písmen

03. Studio Brno (+DJ Spinhandz)

04. (skit)

05. Lepší timing

06. Ovšem

07. Mý místo

Zdroj: STARCASTIC RECORDS
Publikoval: Redakcia GREGI.NET