Apokalypsa The Bells: Steve Rachmad – Otec holandského detroit techna!

Steve Rachmad je holandský techno producent, DJ a remixér. Mnohými je považován za otce detroitského techna v Nizozemsku.

Svìt elektronické hudby respektuje Rachmadovu tvorbu díky deepovému a groovy zvuku, kterému nechybí podmanivé melodie stejnì jako funk či soul. Kariéra jména Steve Rachmad nabrala strmý rùst v roce 1996 a v současnosti patří ke špičce svìtové techno music. Ménì už se o nìm ví, že se muzice vìnuje již celé čtvrtstoletí.

Životní příbìh Steve Rachmada začíná v Amsterdamu. Je mu dvanáct let, když si kupuje první desky, aby je pak zkoušel mixovat, remixovat, stříhat a jinak upravovat pomocí páskového magnetofonu. Takto se už v polovinì 80. let rodí jeho první díla. Nìkterá z nich složil pro umìlce jménem Tony Scott, který se v té dobì vìnuje dance music a ranému hiphopu.

Steve Rachmad

Přibližnì ve stejné dobì objevuje Rachmad inspiraci v celé dance a electro scénì. Oslovují ho např. Time, The System, Arthur Baker. Ve svých 15 letech startuje kariéru DJe s disco setem v malém amsterdamském klubu. Láska k muzice ho žene ke koupi dalších a dalších mašinek, což časem nutnì vyústí ve stavbu profesionálního studia.

Steve k tomu sám dodává: „To je přesnì to, o čem jsem snil!“ Dnes je jeho studio témìř čistì analogové a umožňuje mu stále hloubìji zkoumat možnosti teplého, živého a nestálého zvuku. A co je základním kamenem jeho studia? Nic jiného než legendární automatický bubeník Roland TR-808, kterého si kupuje již v roce 1985.

O rok pozdìji se Steve seznamuje s house music. Svou pozornost poutá především na rané a tolik nové zvuky znìjící z Detroitu a Chicaga. Steve je v rauši z tvorby od Mr. Fingers či Derrick May. Neuplyne příliš mnoho času a podlehnuvší Steve bude vydávat právì pro Derricka Maye a Darrena Emersona…

Následující léta jsou lemována úspìšnými releasy na dnes už legendárních labelech jako 100% pure, Cocoon, Underwater, Fragile, M-Plant či Tresor. Steve Rachmad v duchu módy 90. let maskuje svou přítomnost ve stovkách remixù pod nejrùznìjšími pseudonymy. Tak vznikají nové verze trackù od John Tejada, Armand van Helden, Armin van Buuren, Basement Jaxx a desítek dalších.

Mezi nejrespektovanìjší díla lze ovšem zařadit první Rachmadovo album, které spatřilo svìtlo svìta v roce 1996 a nese název „Secret Life of Machines“ a autorský podpis „Sterac“. Právì toto album je mnohými znalci taneční scény řazeno mezi nadčasovou techno klasiku.

Steve se ovšem neupsal nadobro pouze technu, ač právì to tvoří základ jeho tvorby i DJských setù. Na svých turné po svìtì jej mùžete zaslechnout hrát i electro či disco. Právì množství pseudonymù mu umožňuje mìnit styly jako chameleon. Možná jste nevìdìli, že Rachmad je skryt pod jmény jako Ignacio, Paralel 9 a samozřejmì Sterac či Sterac Electronics.

Není pochyb o tom, že jej baví remixování minimálnì stejnì jako vlastní tvorba. Svìdčí o tom stálé vytížení pro umìlce jako M.A.N.D.Y. vs. Booka Shade, DK7, Clashing Egos, Infinity (Juan Atkins vs Orlando Voorn) a tak dále. Steve se v poslední dobì kromì techna více zamìřuje také na electro, minimal a house. Mimořádnì úspìšnì si vedou jeho remixy například na labelu Music Man Records. Poznáte ho snadno: v jeho remixech vždy naleznete charakteristický zvuk analogù a soulové kořeny.

Bìhem let ztratil Steve přehled o počtu svých vydaných trackù  a remixù. Bezpochyby si ale vybudoval renomé producenta, který stále dokáže balancovat mezi kvalitou a kvantitou. Podobnì jako ostatním na špici, ani jemu nedovoluje nabitý kalendář hraní trávit ve studiu tolik času, kolik by sám chtìl. Steve nicménì zùstává dál oddaný svému snu. A vy se k nìmu budete moci připojit! A pozor, Steve Rachmad přesnì v den Apokalypsy slaví narozeniny a slibuje velké překvapení!!!!!!

Apokalypsa

Zdroj: Dalin
Publikoval: Redakcia GREGI.NET